(Namdalsavisa)

Her i Namsos finnes det barn som ikke får delta i aktiviteter på grunn av foreldrenes økonomi. Det var det blitt gjort noe med, men så kom Støre-regjeringen og stoppa hele greia. Resultatet blir flere barn som faller utenfor.

Fritidskortet skulle sikre at alle barn ble inkludert, oppleve mestring og få venner og tilhørighet gjennom fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er et prosjekt som vil kunne forebygge utenforskap, styrke integrering, og bidra til å gi flere barn og unge et sunt og sosialt aktivitetstilbud i hverdagen. At en regjering som gikk til valg på at det nå er «vanlige folks tur» finner det riktig å skrote dette forslaget viser hvor lite troverdig ordene fra valgkampen var.

Forskning (fra bl.a. Anders Bakken i en NOVA-rapport fra 2019) viser til at foreldrenes inntekt og utdanning har stor betydning for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette er et ulikhetsproblem, og viser hvor viktig det er med konkrete tiltak som kan bidra til å redusere de økonomiske barrierene til deltakelse. I tillegg vet vi at pandemien vi er i ferd med å legge bak oss har ført til at organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge over lengre tid har blitt redusert eller stengt. Barn og unge har falt fra viktige fritidsaktiviteter som idrett, korps og teater. Også dette har økt behovet for målrettede tiltak. Fritidskortet var og er et tiltak som kunne møte disse behovene.

Da Solberg-regjeringen åpnet opp for at kommuner kunne bli med i fritidskortordningen var det 193 kommuner som søkte. Antallet søkerkommuner vitner klart om at dette er et tiltak som er ønsket velkommen hos store deler av Norges befolkning. Vår egen kommune var blant de heldige som ble plukket ut til å være prøvekommune, og resultatene har vært strålende, og jeg hadde virkelig unnet hele Norge muligheten til å benytte seg av dette. Å være med i idretten, korpset, speideren eller å kunne gå på fritidsklubb er viktig. Fritidsaktiviteter er en super inkluderingsarea som gir mestring, glede og vennskap for livet. Det må være tilgjengelig for alle barn, ikke bare de som har råd.

At Støre-regjeringen velger å gjøre dette er dypt tragisk og skuffende. Når de svikter de som trenger det mest på et så tidlig stadium er det fristende å spørre seg hva vi kan forvente i tiden fremover. Vi er bekymret.