Det er mange gode argumenter for hvorfor statlige organers rolle er meget viktig i dagens samfunn. Men deres rolle blir svekket av mangel på tillit når maktsituasjonen i organene viser en arrogant holdning som nekter å innrømme egne feilsteg.

Bare de siste årene er Mattilsynet, barnevernet og NAV prakteksempler på hva jeg prøver å formidle. Nemlig det at statlige kontrollorganer svikter totalt og viser en usunn maktposisjon. I enkelte av sakene vil jeg faktisk gå så langt som å karakterisere enkelte av organene som systematiske maktmisbrukere.

For å nevne noen av sakene som vitner om systemsvikt og maktmisbruk har vi:

  1. Trygdeskandalen fra 2019 der 80 mennesker ble uriktig dømt for trygdesvindel og minst 2400 mennesker ble dømt for tilbakebetaling av trygd. Kun på bakgrunn av at NAV ikke evnet å tolke lovverket riktig.
  2. Mattilsynskandalen fra 2019 der mattilsynet uriktig anklagde pelsdyrbønder for dyremishandling.
  3. Saken fra 2019 der barnevernet ble dømt i menneskerettsdomstolen i Strasbourg for behandlingsfeil angående gjenforening mellom foreldre og barn.

Det vitner om systemsvikt som overhodet ikke er snakket nok om i dagens samfunnsdebatt. Misforstå meg rett, disse statlige organene er enormt viktige for å opprettholde den generelle standarden vi har i det norske samfunnet. Derimot forsvinner deres betydning når maktmisbruk og heksejakt overgår deres oppgave om å sikre det beste for de involverte parter.

Trygdeskandalen og brudd på menneskerettighetene fra barnevernets side er jo spørsmål det er fullt mulig å debattere rundt da lovverket kan tolkes på forskjellige måter. Men du trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at Mattilsynets beviste løgner rundt dyrenes livskvalitet og helsestatus er umoralsk og ikke minst skadelig, ikke bare for næringenes omdømme, men også for de private aktørene som blir beskyldt for ren løgn.

Skal vi beholdekontrollorganenes betydning må disse systemene som fungerer så bra for så mange. Men når de først svikter og begår grove feil, trengs det sårt en oppvask. Vi kan ikke la maktmisbruken og systemsviktene gjentatte ganger bli avdekket, og at de statlige organene gang på gang insisterer på at alt er gjort etter boka og kan forsvares.

For av og til må også de statlige kontrollorganene innrømme at de tar feil. Selv om du er statlig ansatt og har makten til å foreta deg visse avgjørelser er vi alle mennesker som kan gjøre feil. Det må disse kontrollorganene også innse.

Statlige kontrollorgan trenger en oppvask, for defekte systemer hører ikke hjemme i det norske samfunnet.