15. juni var en gledens dag. Da åpnet Trøndelag fylkeskommune nærmere 14 kilometer ny fv. 17 og fv. 720 i Steinkjer kommune. Innbyggere og næringsliv kunne ta i bruk nye, moderne og trafikksikre veger.

Prosjektet har en lang rekke positive gevinster. I dette innlegget vil vi belyse noen av dem.

Mye penger blir igjen lokalt

Å gjennomføre et stort og komplekst prosjekt som dette krever godt samarbeid mellom mange aktører. Totalt bidro rundt 150 leverandører med små og store bidrag. Av disse hadde rundt 50 av leverandørene lokal tilknytning.

Vi har ikke en fullstendig oversikt, men våre anslag tyder på at lokale leverandører har levert varer og tjenester i prosjektet for rundt 650 millioner kroner. Det er mange arbeidsplasser. Om lag fire av ti investerte kroner i prosjektet har gått til lokale bedrifter. Disse tallene forteller hvor viktig store investeringer er for økonomien i et lokalsamfunn.

Svært gledelig var det også å lese leserinnlegget fra Vekseth og Almlid i Steinkjer Næringsselskap AS i Trønder-Avisa i 18. juni. De skriver at de nye vegene vil ha stor betydning for det lokale næringslivet. På industriområdet Tjuin i Malm er investeringer for 1,4-1,5 milliarder kroner i gang. Nå er det riktignok flere andre faktorer enn ny veg som medvirker til slike investeringer, men det er ingen tvil om at de nye vegene vil få stor betydning for den videre utviklingen av næringslivet i området i årene framover, med de positive konsekvensene det har for arbeidsplasser og folks hverdag.

God planlegging og gjennomføring gir mer veg

Vi delte opp prosjektet i flere kontrakter. Med en slik kontraktstrategi ønsket vi å oppnå bedre konkurranse og muligheter for både lokale, regionale og nasjonale aktører til å melde seg på i kampen om kontraktene. Dette viste seg å være gunstig.

Lokale entreprenører har vært på banen og sikret seg en god andel av kontraktene, enten som hovedentreprenør eller som underentreprenør. Vi vil også berømme det lokale næringslivet for å ha levert varer og tjenester med god kvalitet til konkurransedyktige priser. Dette var viktige bidrag til at vegene nå er ferdig bygd og at det ble godt med penger igjen til neste prosjekt.

Byggingen av ny fv. 17 og fv. 720 har blitt nærmere 200 millioner kroner rimeligere enn antatt. Besparelsene gjør at vi kan bygge ytterligere fire kilometer ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik. Dette prosjektet får byggestart rett over sommeren, med lokale entreprenører i spissen.

En moderne og trafikksikker veg

Gamle fv. 17 og fv. 720 var svingete, hadde lav standard og varierende fartsgrenser. Nå har vi bygd nye veger med fartsgrense 80 km/t og fått lagt fv. 17 utenom tettstedet Vellamelen. I gjennomsnitt passerte ca. 4500 biler gjennom Vellamelen, hvorav 600 var tunge kjøretøy. Bomiljøet og trafikksikkerheten langs gamlevegen er nå blitt betydelig bedre. Foreldre kan sende barna sine til skolen på trygge skoleveger. Også deler av Malm har fått mindre trafikk etter at traseen for fv. 720 er flyttet.

Ifølge statistikk over politirapporterte ulykker i perioden 2008-2019 omkom to personer på den delen av fv. 17 som nå har fått ny trase, mens sju personer ble alvorlig skadet. På gamle fv. 720 ble en person alvorlig skadet i samme periode. I tillegg ble 35 personer lettere skadet i ulykker på de to vegene i perioden. Erfaringer fra tilsvarende vegutbedringer som vi har gjort her, tilsier at vi vil få en markant nedgang i antall ulykker.

Ny fv. 17 forkorter reisetiden mellom Steinkjer og Namsos, og ny fv. 720 vil gi en betydelig kortere reisestrekning for reiser mellom Fosen og Steinkjer, inkludert tettstedene Malm og Follafoss. Til slutt vil vi takke for godt samarbeid med alle aktører, både offentlige og private, store og små.

Uten dette gode samarbeidet hadde det vært vanskelig å komme i mål. Sammen har vi bidratt til å utvikle nærområdet og regionen vår.