Venstresiden er kanskje opptatt av å øke skattene for de aller rikeste, men vi i Høyre tar kampen mot ulikhet på alvor og fortsetter å jobbe for en verdig ruspolitikk.

Ulikhetsdebatten er et kjent og kjært tema for partiene på venstresiden. Påstander om at forskjellene i Norge øker fordi regjeringen ikke har innført gratis skolemat til landets elever er ikke bare utrolig banalt, men det fører også debatten om ulikhet i en helt feil retning. Jeg er ikke så bekymret på hva de rike gjør fordi de klarer seg uansett, men jeg er derimot bekymret for de aller svakeste i samfunnet.

De som i dag sitter helt nederst ved bordet er de som sliter med rus.

Mange rusmisbrukere kjemper for livet på gata, og omtrent 260 personer dør av overdosedødsfall hvert år. Det er dette som bør være i fokus i ulikhetsdebatten. Det er vår jobb som politikere å sørge for at dette skillet viskes ut, og erstattes med en verdig ruspolitikk som hjelper rusmisbrukere tilbake til samfunnet.

Rusproblemer er også dobbelt urettferdig. Det er gjerne dem som ikke bør ruse seg som velger å gjøre det. Unge utsatt for overgrep, glemte barn og de som faller utenfor samfunnet er overrepresentert på russtatistikken. Å straffe dem blir derfor dobbelt urettferdig. Det skal være slik at man skal ha muligheten til å ringe nødetatene og få hjelp dersom man risikerer overdose uten å frykte for juridiske reprisialer.

Dagens ruspolitikk er feilslått. Rusmisbrukere har i alle år blitt møtt med straff og stigma. Terskelen for å spørre om hjelp har vært høy, og muligheten for å komme tilbake til samfunnet har vært liten. Dette har kostet dyrt for både samfunnet, men spesielt for dem det gjelder.

Derfor har Høyre stått i første rekke i et historisk paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Ingen er tjent med å straffes for problemene sine. Uansett om du er tung rusmisbruker, eller om du som 15-åring eksperimenterer med rusmidler for å undertrykke dine psykiske lidelser. Gjennom rusreformen gir vi rusmisbrukere den verdigheten de har krav på. For rusmisbruker skal ikke lenger møtes med straff, men med hjelp, behandling og oppfølging.

Og behandlingen skal de som sliter få velge selv. Fritt behandlingsvalg sikrer rusmisbrukere retten til å velge behandlingssted og -metode på egenhånd. Det offentlige plukker opp regningen.