Private barnehager over hele landet har de siste ukene kjempet for likebehandling etter at regjeringen på statsbudsjettet foreslo et kutt i pensjonstilskuddet. Det foreslåtte kuttet kommer på toppen av et allerede vedtatt kutt i kapitaltilskuddet til private barnehager på 245 millioner kroner i 2021.

Kuttene rammer alle private barnehager i alle kommuner. Men aller mest rammes barnehager i kommuner som allerede har skåret til beinet i barnehagesektoren. Steinkjer kommune er en slik, og der bør alle alarmer ringe nå.

Private barnehager får tilskudd basert på kostnadsnivået i kommunale barnehager i hjemkommunen.

De siste årene har Steinkjer kommune vist en oppsiktsvekkende evne til å kutte regnskapsførte kostnader i sine barnehager. Nå kan kommunen være i ferd med å dytte flere av de private barnehagene utfor stupet.

Les også

«Verdenskjent reinsslakt-barnehage slakter media så blodet spruter!»

I 2018 fikk private barnehager i Steinkjer tilskudd omtrent på gjennomsnitt med andre kommuner. I 2019 og 2020, da alle barnehager skulle innfri nasjonal bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm, økte driftstilskuddene i gjennomsnitt med ti prosent. I Steinkjer var økningen på litt over én prosent.

Tar du høyde for pris- og lønnsvekst, har tilskuddene i realiteten gått dramatisk ned. Tar du også høyde for skjerpede bemanningskrav, har utviklingen vært katastrofal.

Hvorfor skjer dette? Er det villet politikk fra Steinkjer kommune at de private barnehagene, oftest plassert i utkantene av kommunen, skal avvikles?

I det lengste tror vi egentlig ikke det. Men vi ser at mekanismene i tilskuddssystemet gjør barnehagesektoren til et yndet sted å kutte – ikke minst i kommuner som Steinkjer.

Les også

For meg fremstår dette som hodeløs galematias

For – i Steinkjer går to av tre barn i private barnehager. Og når kostnadene i kommunale barnehage styrer tilskuddsnivået til de private, så vil hver krone kommunen sparer i egne barnehager gi en gevinst på tre kroner.

Når de kommunale barnehagene ventet så lenge som mulig med å innfri bemanningsnormen, ble tilskuddene til de private barnehagene holdt nede i to år til.

Og når de kommunale barnehagene for eksempel har sykefravær, vil hver eneste dag man kan unngå å kalle inn vikar i arbeidsgiverperioden gi store besparelser.

I desember i fjor ble PBL invitert til et møte med de private barnehagene i Steinkjer. Situasjonen var for mange av dem prekær. Siden har det gått fra vondt til verre.

PBL har allerede mottatt den første utmeldelsen fra en privat barnehage i Steinkjer som kaster kortene ved nyttår. Fra vårt lokallag får vi i høst bekymringsfulle rapporter om at flere frykter det går samme vei i løpet av noen få måneder.

Les også

Gi toåringene stemmerett

Gjør Steinkjer kommune noe i strid med regelverket? Nei, vi kan ikke se noe annet enn at kommunene benytter seg av de mulighetene som et dysfunksjonelt tilskuddssystem legger opp til.

Men for barnehagene hjelper det lite om kommunen peker på staten. For om tilskuddssystemet må endres, så vil dette uansett ikke skje før lenge etter at lysene er slokket for siste gang i flere av de private barnehagene i Steinkjer.

Lokale politikere, dere har alle muligheter til å stoppe barnehagedøden. Dere kan ta grep nå. Dere kan justere opp tilskuddssatsene. Dere kan sørge for at barnehageeierne biter tennene sammen og satser videre.

Gjør dere det ikke, mister mange barn og familier barnehager som de er glade i. Samtidig overtar politikerne ansvaret for på kort varsel å gi barnehageplass til mange barn, til en kostnad som langt overstiger det kommunen i dag betaler til de private.

Det skal dere politikere i så fall ha lykke til med. Men kom ikke og si at dere ikke ble advart.

Les også

Et rop om hjelp fra Steinkjer!