Denne høsten har det skjedd et lite politisk juleeventyr. Det handler om at de som har minst, endelig skal få den samme barnetrygden som alle andre.

En viktig seier for de fattigste familiene ble vunnet i budsjettenigheten denne høsten. Der ryddet SV og regjeringen opp i en stor urett. Endelig skal man forby det omstridte trygdegrepet hvor man i kommunene har kunnet redusere sosialhjelpen tilsvarende barnetrygden.

Ukjent og uforståelig praksis

Dette har vært en uforståelig praksis som folk flest ikke har visst om. Men denne høsten har mer enn 20 tusen skrevet under på Redd Barnas opprop med krav om å gjøre praksisen ulovlig. Og sammen med organisasjoner som Kirkens Bymisjon, har Redd Barna satt fokus på uretten. Over hele Norge har lokalpolitikere fra de fleste partier engasjert seg i saken. Men mest effektivt har arbeidet inn mot regjeringen vært. Heldigvis brukte SV sin budsjett-posisjon som brekkstang for å sikre at pengene skal komme fram til dem som trenger det mest.

115 000 barn vokser opp i familiefattigdom i Norge. Det betyr hvert tiende barn, eller to til tre elever i hvert klasserom, og fattigdommen har tredoblet seg de siste 20 årene. Skal vi snu pila, må familiene til barna få mer å rutte med. Mer enn 30 tusen barnefamilier mottar i dag sosialhjelp og er blant de fattigste familiene i landet. Nå skal også disse få barnetrygden sin. Det utrydder ikke fattigdommen, men er et viktig steg i riktig retning.

For at praksisen blir ulovlig, betyr at familiene får litt mindre dårlig råd. 1600 kroner for de yngste barna og tusen for de eldste, kommer nå fram til familien og gir litt mer pusterom.

Blir ulovlig

I alt for mange år har de fleste kommunene i Norge gjort dette, ofte begrunnet i dårlig kommuneøkonomi. Pengene har blitt hentet fra familiene som har aller minst.

Lovendringen trer i kraft neste høst. Hva det koster å også gi de fattigste familiene barnetrygden som alle andre får? En halv milliard ble flyttet på neste års statsbudsjett. Det er penger med en kraftig omfordelende effekt, penger som kommer de som lurer på hvordan de skal fylle opp kjøleskapet til gode. Penger det bare skulle mangle at gikk til familiene med aller dårligst råd i velstands-Norge.

En urettferdig praksis som har vart helt siden Nav-systemet ble opprettet for mer enn ti år siden, blir nå ulovlig. Det skulle aldri vært mulig at den universelle barnetrygden i Norge kunne bli tatt fra noen. Men nå er det slutt.

Og det hadde aldri gått uten at folk hadde blitt overrasket, sinte og engasjerte.