Gå til sidens hovedinnhold

Enig, Tommy Reinås

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ocean GeoLoop verdsetter debattinnlegget fra Tommy Reinås, som ser potensialet til selskapet som en mulig løsning på den kombinerte klima- og ressurskrisen vi (samfunnet) står over. Hans innlegg peker på et sentralt moment, som Ocean GeoLoop baserer sin forretningsidé på, nemlig at utfordringene i samfunnet er økt CO2-utslipp, mangel på ressurser, og at matproduksjon bidrar til å redusere verdifullt landareal som regnskog.

Vi har utvilsomt store utfordringer foran oss i å redusere CO2- utslipp. Og vi skal tenke oss grundig om hvordan vi produserer nok biomasse til å imøtekomme de ressursbehovene vi har i dag, både til dyre- og fiskefôr og mat, men også for biodrivstoff. FNs bærekraftsmål setter ord på utfordringene, og vi ser at prinsippene i sirkulær økonomi er nødvendig for å nå målene.

Les også

Det blir feil å putte mat på tanken

Det gjøres stadige fremskritt for å redusere utslipp, hvor elektrifiseringen av bilparken er ett fremtredende eksempel. Vi må allikevel erkjenne at det i en tid fremover vil være behov for forbrenningsmotorer og annen energiproduksjon til nødvendig industriell produksjon, landbruksmaskiner og transport. Her kan biodrivstoff være et nødvendig skritt mot lavutslippssamfunnet. Dette understøttes også av regjeringen som øker kravet til omsettingen av biodrivstoff fra 2021.

Ocean GeoLoop sin forretningsidé er å bruke naturens egne prinsipper (fotosyntese og multitrofiske systemer) i kombinasjon med sirkulærøkonomisk tenking for å omsette utslipp fra industrien til verdifulle produkter. Fra et miljø- og ressursøkonomisk ståsted vil det være fornuftig å anvende biomassen til produksjon av både fôrråstoff og biodrivstoff, som erstatning for bruk av soya som proteinkilde, og til å erstatte fossile energikilder. Når vi i tillegg bruker havet til å produsere biomasse, vil vi avlaste verdifullt landareal globalt.

Formålet med pilotprosjektet på Skogn er å demonstrere at systemet for fangst av CO2 til produksjon av biomasse fungerer. Kombinasjonen av kjente prinsipper i et kontrollert system for CO2-fangst i et havvolum er nytt. Det er derfor behov for industriell pilotering. Sintef Ocean som en uavhengig tredjepart vil kontrollere at prosjektet får en tilvekst på biomassen uten å skade lokalmiljøet.

Lykkes vi med pilotprosjektet, er vår strategi helt i tråd med Reinås sine forslag, å jobbe med og skalere opp CO2-fangsten, øke biomassen, og fokusere på anvendelse av biomasse til fôrråstoff.

Vi har latt oss inspirere av sir David Attenboroughs siste film, A life on our planet. Vi identifiserer oss med Attenborough når han sier at «Nature is our biggest alliance, and our greatest inspiration. We just have to do what nature always has done!».

Kommentarer til denne saken