Har du et navn eller en tittel, da blir du invitert på kaffe hos NAV.

Enkelte av oss andre blir sendt mellom forskjellige IP-adresser, helt til vi gir opp.

Redaksjonen kjenner innsenderens identitet.