Gå til sidens hovedinnhold

Enorme verdier skifter eier, uten av myndighetene kan gripe inn på vegne av fellesskapet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var nesten ikke til å tro: Værdalsbruket er solgt til Bjørn Rune Gjelsten! Med dette salget er verdalingens tilbake til der vi var på slutten av 1800-tallet: 60 prosent av kommunens areal med store skogområder, mineraler og friluftsområder er på hendene til én investor, én godseier.

SV har ingen forutsetninger for å mene eller forvente noe av Bjørn Rune Gjelsten som framtidig eier av skog og fjell i Verdal. Spørsmålet handler overhodet ikke om investoren blir en god eier eller ikke. Problemet er heller ikke at Storebrand selger eiendommen til Gjelsten, altså fra en privat eier til en annen. Salget handler prinsipielt om hvem som skal eie mesteparten av kommunen, hvem som skal ha kontroll med store naturressurser og hvem som skal høste av verdien av disse ressursene.

Som en av landets største private eiendommer, skulle naturligvis Værdalsbruket vært offentlig eid, som det var i noen få år på begynnelsen av 1900-tallet med kommunen som eier. Staten har imidlertid gitt fra seg mulighetene til å styre slike enorme eiendomssalg blant annet ved at prisingen av store skog- og fjell-eiendommer er fri. Store eiendommer selges i dag for beløp langt over det inntekter fra god skogsdrift og utleie av jakt- og fiskerett kan forsvare. Dermed er heller ikke statens eget Statskog i stand til å sikre offentlig eierskap og gjennom det en viss demokratisk kontroll med ressursene og avkastningen av dem.

Gårdbrukere i øvre deler av Verdal har de siste åra opplevd et økt press fra Værdalsbruket mot de rettigheter de har hatt siden kommunen solgte eiendommen. Dette er rettigheter som har betydd mye og fremdeles er viktige for en rekke bruk i kommunen. Dessverre er det grunn til å frykte at salget til Gjelsten kan gjøre det enda vanskeligere å beholde de bruksrettighetene folk i deler av kommunen har hatt og at det blir enda dyrere å jakte og fiske i Verdalsfjella enn i dag.

Værdalsbruket er viktig for store deler av Verdal, som beiteland, friluftsområde, skogressurser og verdier under bakken. Disse enorme verdiene skifter nå eier – fra et forsikringsselskap til en privat investor som har «lyst» på våre ressurser, uten av myndighetene kan gripe inn på vegne av fellesskapet. Det burde ikke være slik vi forvalter naturressursene våre i et moderne samfunn.

Kommentarer til denne saken