Enova svarer den 2. september på vår kritikk om at det statsfinansierte foretaket ikke fungerer for forbrukerne, men det er vanskelig å bli beroliget av svaret til markedsdirektør Øyvind Leistad.

For det første forholder Enova seg formalistisk til at forbrukerne får mye mindre tilbake enn de betaler inn. Spørsmålet er jo ikke om det er innenfor regelverket at forbrukerne betaler inn 400 millioner og får langt under halvparten tilbake. Spørsmålet er om det er rimelig, om det bidrar til å opprettholde legitimiteten til Enova, og om Enovas knepenhet bidrar til å nå ENØK- og klimamål.

Les også

Enova har høye ambisjoner, også for satsning mot forbruker.

Avviklingen av støtteordninger rettet mot privatmarkedet skaper ikke tillit. Enova sier at det kommer nye ordninger, men ingenting om hva og når. Det blir litt som om en fotballtrener skulle solgt stjernespissen og sagt at klubben fikk klare seg uten å score mål frem til de får en ny signering. Ingen ville vært fornøyd med det.

For å forsvare at støtteordninger mot privatmarkedet er lagt ned og kuttet i, og at tiltak for smartere energibruk hos forbrukerne nedprioriteres til fordel for prestisjeprosjekter, henviser Enova til øvrige tiltak i bl.a. transportsektoren.

Det er hyggelig, men egentlig langt utenfor det som er vårt anliggende: Enovas ordninger fungerer ikke for det betydelige segmentet i befolkningen som kan og må gjøre energitiltak i eget hjem. Energieffektivisering, varmepumper, vannbåren varme og solceller i boliger og borettslag er avgjørende for å sikre balanse mellom kraftforbruket og kraftproduksjonen i Norge når vi fremover skal elektrifisere samfunnet og skape ny klimavennlig industri. Vi må kutte klimagassutslipp raskt og mye, på en måte som ikke ødelegger naturen. Energieffektivisering er et helt avgjørende bidrag til dette, det mest miljøvennlige tiltaket vi har, i tillegg til å gjøre forbrukerne til en aktiv del av det grønne skiftet.

Noe av årsaken til at Enova velger bort forbrukerne kan man lese i innlegget i Trønderdebatt, men det kan også ha noe å gjøre med Enovas styresammensetning. I styret finnes det nemlig ingen som representerer interessene til norske forbrukere, men svært mange fra industri og energisektoren, som i dag får penger norske forbrukere betaler inn.

Et mer balansert styre i Enova kan være et godt sted å starte for regjeringen etter valget.

Les også

Enova har vært en propp i systemet over mange år, og fungerer ikke for forbrukerne.