Gå til sidens hovedinnhold

Equinors veddemål mot framtiden

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samtidig med at verden skal fjerne klimagassutslippene og frigjøre seg fra fossil energi fantaserer Equinor om høye oljepriser i mange år framover. Equinors drømmer om en oljepris på 80 dollar fatet etter 2030 forutsetter en så høy etterspørsel oljen at verden ikke har sjans til å nå klimamålene som er satt. Det er et veddemål mot at verden tar klimakrisen på alvor. Et slikt veddemål er det liten grunn til å inngå.

Drømmen om en så høy oljepris øker faren for at det blir gjort alvorlige feilinvesteringer i årene framover. Mens så å si alle andre oljeselskap tror oljeprisen blir langt lavere, kan Equinor smøre sine oljeutbyggingsplaner med fiktive inntekter og skape et stort press for å få gjennom utbyggingene. Hvem tror vel at de ansvarlige styringspartiene vil si nei takk til milliarder av kroner i oljeinntekter når utbyggingene skal behandles, selv om inntektene er aldri så fiktive og basert på en urealistisk høy oljepris.

Slår Equinors prognoser feil, slik mange tror, står vi der og har foretatt skyhøye investeringer, for å pumpe opp olje få eller ingen vil kjøpe. På toppen av det hele kommer store utslipp av klimagasser. Resultatet blir økt global oppvarming og et økonomisk tap for velferdsstaten.

Før koronapandemien kom la Equinor planene om utbygging av Oscar Wisting feltet langt nord i Barentshavet i en skuff. De trodde ikke feltet var lønnsomt fordi det forutsetter en oljepris på minst 50 dollar fatet for å gå i balanse. Nå gambler de på at oljeprisen skal stige til 80 dollar. I tillegg ble stortingsflertallet før sommeren enige om en skattepakke til oljeindustrien som kan gjøre det lønnsomt for Equinor å bygge ut Oscar Wisting feltet. Problemet er bare at det pga skattereglene i oljebransjen blir lønnsomt for Equinor men et tap for den norske velferdsstaten.

I en rapport fra november i fjor anslo den internasjonale tenketanken Carbon Tracker at de store oljeselskapene i snitt vil måtte kutte sin produksjon med en tredjedel innen 2040 for å være i tråd med klimamålene fra Paris, gitt visse forutsetninger. Equinor vil måtte kutte sin produksjon med minst 35 prosent fra 2019-nivå frem til 2040 for at klimamålene skal nås, ifølge tenketanken. Det er ikke dette Equinor legger opp til med sine oljeprisanslag.

Andre oljeselskap har lagt seg på en langt mer edruelig linje når de skal spå om oljeprisen framover. 55 dollar er det BP tror oljeprisen vil være på fram mot 2050. Aker BP tror på 65 dollar fatet etter 2024. Allerede i desember i fjor skrev det spanske oljeselskapet Respol ned sine verdier på olje og gass med 4,8 mrd euro, etter at de laget nye anslag for oljeprisen framover basert på klimaavtalen fra Paris.

Når disse selskapene legger seg på en langt lavere oljepris for framtiden betyr det også at de vil se seg om etter andre energiprosjekt å investere i enn olje og gass. Equinor derimot vil se inn i sin egen glasskule, der er oljenæringen fortsatt en soloppgangsnæring og de vil investere deretter.

Verdens energimarkeder er i dramatisk endring, en endring som starta lenge før koronapandemien kom, men som kan bli forsterket av denne. I EU jobbes det med en grønn ny deal som vil øke satsingen på energieffektivisering og fornybar energi. Dette vil redusere EUs behov for import av gass fra Norge. Dermed vil ikke en satsing på nye gassfelt bli den gullgruven heller som enkelte har sett for seg. Selv om gass slipper ut mindre CO2 enn kull, er ikke gassen rein nok for EU i kampen mot klimakrisen.

Equinor, den norske stats oljeselskap kan med sine forhåpninger for framtiden, bli hengende alvorlig etter i utviklingen av de nye og fornybare energimarkedene og gå fra å være en viktig inntektskilde til å bli en klamp om foten for velferdsstaten.

Vinnerne framover blir de som tar klimakrisen på alvor og utvikler og tar i bruk klimaløsningene. Trondheim og Trøndelag har lenge ligget i front i klimakampen. Her utvikles nullutslippsbåter, her satses det på CO2 fangst og lagring og her forskes det på elektriske fly.

Denne satsingen trenger penger, store penger. Denne satsingen taper om de store pengene i stedet går til ulønnsomme og miljøfiendtlige oljeprosjekt i regi av Equinor.

Kommentarer til denne saken