Gå til sidens hovedinnhold

Er dere med, Kjerkol, Sørvik, Arnstad, Tyldum, Hansen, Asphjell, Leitrø, Borten Moe, Haltbrekken og Bae Nyholt?

Økt bemanning i barnehagen nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Berit Grønning i Kanutten barnehage og Ann-Kathrin Mulstad i Utdanningsforbundet forklarer i Trønder-Avisa 20.09 sammenhengen mellom lav bemanning og sykefravær. Applaus!

Det er på høy tid å styrke barnehagebemanningen for barnas beste. Kapasitet og kompetanse er nødvendig for å følge opp alle de flotte målsettingene i rammeplanen for barnehagen.

Det er knapt noen nyhet da Utdanningsforbundet, Barnehageopprøret, Foreldreopprøret, Foreldreutvalg for barnehager, og utallige FAU-er og privatpersoner i hele landet har ropt om dette i flere år. Bak statistikker om sykefravær, atferdsvansker, læringsutfordringer, sosiale utfordringer mm. skjuler det seg barn og voksne av kjøtt og blod med hjerteskjærende historier. Hendelser og livsløp som kunne vært annerledes med en tryggere og bedre barnehage.

Den gode nyheten er at når ny regjering skal bli enige om regjeringsplattform bør vi alle kunne ha store forventinger til at dette følges opp. Det er nærmest en rørende enighet blant de rød-grønne (om de blir i regjering eller støtteparti) om at styrket bemanning er viktig.

I partiprogrammene kan vi lese at Arbeiderpartiet vil:

 • Ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene, og innføre krav om at minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger. Vi har foreslått å gi kommunene penger til dette fra høsten 2021.
 • At barna skal møte nok trygge voksne, med en bedre bemanningsnorm som stiller tydelige krav til vikarbruk og at tid som går til planlegging, kontorarbeid, foreldrekontakt og andre forberedelser skal holdes utenfor.

Senterpartiet vil:

 • Fullfinansiere bemannings- og pedagognormen med statlige tilskudd til kommunene. Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden.
 • Innføre krav om at 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere og minimum 25 % skal være fagarbeidere.
 • Revidere finansieringssystemet og sikre økt transparens for at finansieringen kommer barna til gode.

SV vil:

 • Ha flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
 • Fullfinansiere og styrke bemanningsnormen. For at bemanningen skal bli reell og merkes ute i den enkelte barnehage, må den gjelde hele barnehagens åpningstid. Da må det blant annet stilles krav om ekstra bemanning for barnehager med lang åpningstid. Det må settes inn vikar ved fravær.
 • At minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere, og minst 25 prosent skal være fagarbeidere

Rødt vil:

 • Styrke bemanningsnormen, med mål om en norm på minst én ansatt per to barn under tre år og minst én ansatt per fem barn over tre år.
 • At bemanningsnormen skal gjelde på gruppenivå og knyttes opp til barnehagens åpningstid på 9 timer. Ved lengre åpningstider skal bemanningen styrkes tilsvarende.
 • At barnehagelærernormen skal styrkes slik at en barnehagelærer ikke skal ha ansvaret for mer enn seks barn under tre år og tolv barn over tre år.

MDG vil:

 • Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.

Barnehage fikk lite oppmerksomhet i valgkampen. Det er heller ingen selvfølge at punktene i partiprogrammene settes ut i live - og i den skala som fortjenes. Saken krever stor oppmerksomhet og vaktsomhet nå når ny politisk kurs skal meisles ut. Er du enig i at barnehagebarna fortjener en god, trygg og utviklende hverdag så vis at du følger med! Del innlegget. Spør de som er valgt inn hva de skal gjøre for å sikre mer kapasitet og kompetanse i barnehagen.

Mine barn er skolebarn, så dette handler ikke om mine barn lenger. Det er derimot åpenbart at det er min og alles interesser at alle barn får en god og trygg start i livet. Det er en av de beste investeringene for et godt samfunn. De faglige rådene kunne ikke vært tydeligere. Det er en klisjé, men som mange klisjeer er også denne sann: Det er langt mer lønnsomt å satse stort på tidlig innsats i barnehagene enn å reparere i etterkant på skolen eller i ungdoms- og voksentiden.

Er dere med, Kjerkol, Sørvik, Arnstad, Tyldum, Hansen, Asphjell, Leitrø, Borten Moe, Haltbrekken og Bae Nyholt?

Kommentarer til denne saken