For det første skal vi planlegge og bygge opp lager, som gjør at vi er langt bak andre land alt før vi kommer ordentlig i gang.

For det andre skal 95-åringer prioriteres over yngre folk med kreftdiagnoser, som har høy risiko for å dø av viruset. Det må da være en feilprioritering? Har man ingen triage-tenking i vaksineutrullingen? Triage betyr at når helsevesenet må prioritere mellom grupper, må de først velge den gruppen som har størst nytte av behandlingen. Er det virkelig de aller eldste av oss som har størst nytte? Jeg synes det er mye som tyder på at det ikke er tilfelle. «Når det må prioriteres, settes ressursene i helsevesenet vanligvis inn på dem som har mer av livet foran seg. Med koronaen kan det virke som denne tanken er skjøvet til side», skriver pårørende Hauk Are Fjeld i en kronikk på NRK. Det synes jeg er godt observert.

For det tredje virker man så redd for å tråkke distriktene på tærne, at man sender bittesmå doser rundt i landet istedet for å begynne på stedene med høyest smittetrykk. Trønder-Avisa skriver fredag at ti kommuner i Nord-Trøndelag i disse dager får utkjørt ETT vaksineglass, som inneholder fem doser. Er dette virkelig rasjonelt? Jeg synes det framstår underlig.

Nå ser det ut som Norge både vaksinerer tregere enn andre land, og prioriteringen er vanskelig å bli klok på. Jeg savner bedre begrunnelser at vi ligger så langt bak andre land i utrullingen av vaksiner, jeg savner begrunnelse for å spre dosene tynt utover landet i første runde, og jeg savner bedre begrunnelser for hvorfor unge folk med helseproblemer ikke blir prioritert.