Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv ytrer i pinseutgaven av avisen meninger omkring LO og fagbevegelsens påvirkning på arbeiderpartiet.

Meningene bærer etter min oppfatning preg av å være fremmet av en person med et omvendt verdensbilde hva arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen angår.

Redaktøren går på avisens førsteside langt i å antyde at de over 970 000 LO medlemmene ikke er en stemme som Støre og Ap skal lytte til, og sier sågar at «skal Støre løfte Ap fra det sjabre nivået han har ledet det ned til, må ha tørre å løsrive seg fra LO».

Er det én ting Arbeiderpartiet ikke skal, er det å distansere seg fra LO og fagbevegelsen!

Fagbevegelsen representerer i aller høyeste grad folk flest, og det er stemmene fra grasrota partiledelsen nå må samle seg omkring og lytte til.

Nidaros sosialdemokratisk forum har på kort tid blitt Norges nest største lokallag i Arbeiderpartiet, og veksten fortsetter, fordi folk vil ha sin stemme hørt.

Nærmere 80 prosent av medlemmene i laget har ikke tidligere vært medlem av noe politisk parti, men ser at lokallagsleder Trond Giske og laget ellers tør å utfordre, tør å korrigere, tør å gi beskjed om behov for kursendring.

Jeg er trygg på at uansett hvilke kursendringer partiledelsen gjør framover, lyttes det til grasrota og folk flest - og politikken skal formes på lag med LO og fagbevegelsen!