Jeg har vært i avisa tidligere på grunn av et dårlig busstilbud til Åsen. Jeg har i utgangspunktet 3 dager jeg er ferdig tidlig på skolen og den eneste muligheten skolen og AtB gir meg, er å vente på bussen for å komme meg hjem. Dette utgjør ti timer i uka. Hvis jeg da skal komme meg hjem tidligere det 40 kroner per gang, 120 kroner per uke og 4560 kroner i et skoleår. Norsk videregående skal være gratis!

Så hvorfor er det ikke en mulighet å bruke tog som skoleskyss når det faktisk går an? Jeg ønsker meg bare en mulighet for å komme meg hjem så jeg slipper all ventetiden. AtB har også tidligere sagt at de satser på tog og derfor ikke skal sette opp flere busstilbud. Hvorfor får vi ikke muligheten til å bruke tog som fremkomstmiddel da?

Jeg tror ikke de som sitter øverst i ledelsen i AtB skjønner problemet, fordi vi får jo ikke noe hjelp fra deres side. Jeg får jo ikke gratis skoleskyss som er aktuell å bruke, noe jeg faktisk har rett på.

Da dette var oppe som tema sist var det mest kontrete svaret at de ikke kunne sette opp en avgang for en person. Hvordan de kunne tolke min forespørsel til dette ser jeg ikke som annet enn et forsøk på å unngå det egentlige spørsmålet. For det er jo ikke bare meg det gjelder, det gjelder jo alle som bor sør for Skogn.

For å finne ut hvilke muligheter som finnes har jeg vært i kontakt med flere, men den jeg ofte er henvist til er AtBs direktør for rutetilbud og infrastruktur, Harald Storrønning. Han er det både vanskelig å nå på mobil og mail. Etter flere runder på telefon for å få forklart hva som er det egentlige problemet er, får jeg fortsatt ikke noe hjelp og heller ikke noe håp om at det skal bli bedre.

Jeg snakket med ham Storrønning på mobil mandag 10. september der jeg spurte om han var interessert til å sette seg ned i et møte med meg og eventuelt fylkeskommunen for å diskutere en løsning og at de får høre fra meg hva jeg mener. Jeg fikk klart og tydelig beskjed om at det ikke var mulig fordi han ikke kunne sette seg ned å snakke med enkeltelever, men dette er jo ikke et problem som rammer bare meg.

Han sier også at ventetiden er satt på 120 minutter, dette inkluderer både til og fra skolen. På onsdager er jeg ferdig 11:30, men ifølge AtB er ikke skoledagen min ferdig før 15:20. Derfor mener de jeg skal sitte på skolen i fire timer for å komme meg hjem. De legger da dette på skolen. Det er skolen som setter opp timeplanen og det er dermed på en måte deres feil og han stiller spørsmålet, «hvorfor lar skolen elever være ferdig på skolen så tidlig?».

Da jeg spurte i resepsjonen på skolen fikk jeg beskjed om at tilbudet om støtte til tog ikke fantes lengre og at jeg eventuelt måtte høre med AtB. Jeg ringte AtB og fikk beskjed om å ta det med skolen. Etter artikkelen ble publisert, fikk jeg høre at rektoren på skolen støtter meg, men at det ikke er opp til skolen, men fylkeskommunen.

Det er ingen som vil ta ansvar for det, så hvem skal jeg forholde meg til?

Svar fra Harald Storrønning, direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB

Jeg kan først kommentere at Maren Langaas sin fremstilling er korrekt, men også hun har fått svar på epost og vi har snakket sammen på telefon flere ganger.

Vi har sett på skyssopplegget for Maren som er dobbelt vanskelig. De dagene hun slutter til ordinær skoleslutt har hun en relativt lang reisevei som inkluderer venting på Åsen grunnet korresponderende skoleskyss fra Stjørdal mot Frosta.
De dagene hun slutter tidlig må hun vente til skoleslutt kl 15.30 da det ikke settes opp midtskyss, og det foreligger ikke et enkeltvedtak som tilsier at hun skal få betalt tog til Åsen.

AtB administrerer de vedtak som fylkeskommunen og kommunene fatter for sin elever og vi skal lage skyssopplegg til det beste for eleven, men innenfor akseptable rammer. I dette tilfellet har vi ikke greid å finne et alternativt skyssopplegg uten å sette inne en ny buss eller drosje de dagene det gjelder og AtB kan ikke starte med en refusjonsordning for elever som velger å reise hjem tidligere enn den skyssen som er planlagt.

Den skyssen som tilbys er innenfor de retningslinjer som fylkestinget har vedtatt for videregående elever.

Jeg vil anbefale at Maren klager på vedtaket til fylkeskommunens klageorgan for skoleskyss.