Er nye kontor det som bør prioriteres i Trøndelag?

Trønder-Avisa hadde den 22. januar en artikkel om hva trønderske politikere tenker om forslaget om å bygge nye fylkeshus på Steinkjer og Trondheim. Lokalpolitikerne synes ikke det virker som en god ide! Inntil videre så har Ap og samarbeidspartnerne utsatt prosjektet med å bygge kontorer over jernbanesporene i Trondheim, men flertallet i fylkespolitikken gikk videre med planene om et nytt fylkeshus i Steinkjer.

Vi i Høyre har de siste årene brukt mye tid på å reise rundt i Trøndelag for å høre hva folk og næringsliv er opptatt av. Folk er opptatt av vei, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Derfor er det skuffende at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mener nye kontorarbeidsplasser er viktigere enn nettopp vei, kollektiv og trafikksikkerhet. Er det sånn å forstå at vi tenker fylket bygges best ved hjelp av nye kontor?

Det som planlegges, og hevdes å utvikle Steinkjer er et betydelig mindre bygg enn vi har i dag. Det vil koste fylket betydelig mer per år, og det vil gi de ansatte økte kostnader til parkering.

Fra Høyre sin side har vi vært tydelige i denne saken. Når vi har et bygg vi nylig har blitt påkostet betydelige summer, oppleves som hensiktsmessig for vår bruk og som vi eier selv er det uforståelig at vi nå skal gå fra å eie til å leie. Det er ikke fylkeskommunens oppgave å drive stedsutvikling i Steinkjer, eller andre steder, men det er vår oppgave å legge til rette for at folk kan bo i hele fylket. Det gjør vi ved å satse blant annet på vei, kollektiv og videregående skole. Det gjør vi ikke ved å bygge nye kontor i fylkets største kommuner.

En skulle tro at Senterpartiet var interessert i å se utenfor byene, men det synes som iveren etter å bygge monument etter seg selv trumfer den dårlige fylkesveien.

Det snakkes mye om distriktfokus, men her blir det viktigst å bygge i byen, samt samle de kontorarbeidsplassene fylket har i de største byene. Kunne vi brukt noen av erfaringene vi har gjort oss under koronatiden når vi planlegger fremtiden? Vi kunne sett på mulighetene for å arbeide mer desentralisert.

Kanskje trenger vi ikke bygge dyre kontor og monumentalbygg ved et jernbanespor. Kanskje kunne akvakultursaker blitt like godt behandlet av en ansatt som er bosatt på Frøya eller Flatanger, og ikke en kontorist i Steinkjer!