Russlands meningsløse angrep på Ukraina gjør at flere av oss går en sommer i møte med en ny nabo, en ny kollega og nye fjes på fritidsaktiviteter. Vår jobb er å ta godt imot flyktningene fra Ukraina og gi dem en så normal hverdag som mulig, frem til de kan reise hjem og bygge opp et fritt Ukraina.

Flyktningene må få lov til å komme raskt ut i arbeid og aktivitet. Høyre ønsker derfor et eget hurtigspor for å sikre at ukrainske flyktninger kan komme raskest mulig ut i jobb. Vi må også gi dem tilbud om norskopplæring. Språk er det viktigste for å kunne delta aktivt i samfunnet. Studenter som har avbrutt sine studier i Ukraina bør få mulighet til å studere her i Norge.

Inn mot sommeren må vi sørge for at både barn og voksne får gode tilbud. Barna bør ha mulighet til å delta på aktiviteter som sommerskole, idrett eller kulturtilbud. Bare på denne måten kan de bli en del av lokalsamfunnet. Derfor må kommunene legge til rette for aktiviteter som lar folk oppleve mest mulig normalitet.

Mange har kanskje ikke fått noen flyktninger til sin kommune enda. Mange tusen bor fortsatt på asylmottak. Det er ikke bra nok for noen. Høyre presser derfor på for å få fart på bosettingen av flyktninger fra Ukraina. Mange kommuner står klare med bolig, skole og barnehage, men mangler flyktninger. Da gjelder det å få opp farten på bosettingen.

I tillegg til det kommunene gjør, kan hver og en av oss vise at ukrainerne i lokalmiljøet er velkomne. Det er ikke alltid så mye som skal til, om den nye naboen din ser litt usikker ut er mye gjort med et smil og å spørre om det er noe du kan hjelpe til med.