Fylkestinget stemte ned at vegetarianere skal få et godt skolemåltid på de videregående skolene i Trøndelag.

20. oktober stemte Trøndelag fylkesting ned MDG sitt forslag om at elever som er vegetarianere alltid skal tilbys et godt vegetarisk skolemåltid.

Vi i MDG er overrasket. Vi kan ikke forstå motviljen mot å akseptere at skoleungdom er like forskjellige som oss voksne. Det er mange elever også i trønderske skoler som er vegetarianere og veganere. Vi hadde forventet at når fylkets folkevalgte møtes for å utforme veien videre for det «trønderske skolemåltid» faktisk er så rause og lite fordomsfulle at de tilrettelegger for at folk er forskjellige.

Vi er skuffet over at fylkestinget ikke mener at elever som er vegetarianere skal kunne få seg et skikkelig godt vegetarisk skolemåltid, på lik linje med elever som spiser blandingskost. Er det riktig at vi som skoleeiere ikke tar hensyn til at elever er ulike, også når det gjelder kosthold?

Vi i MDG er tydelige. Vi mener at det er en selvfølge at skolekantinene skal ta hensyn til at det er mange elever i våre skoler som spiser vegetarisk og har ulike kosthold. I 2021 må vi ta hensyn til ulike livssyn, kosthold og dietter. I tillegg til å faktisk se mangfoldet, og tilrettelegge på en enkel måte slik at alle skolekantiner kan tilby god vegetarisk mat, så hadde dette også vært et signal fra fylkestinget om at vi lever i en tid hvor det blir stadig viktigere at vi stiller strengere krav til hensyn som dyrevelferd, klima og natur. Og det er uten tvil det aller mest skånsomme, at vi spiser plantebasert.

MDG fikk støtte fra Rødt - og én representant fra Høyre. Ellers stemte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, FrP, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti mot at Trøndelag fylkeskommune som skoleeier nå skal jobbe for at elever som er vegetarianere faktisk skal likebehandles med andre elever. Det er én ting vi mener om den saken: Det er utrolig trist.

De nye regjeringspartiene har et mantra om at nå er det vanlige folk sin tur - men er ikke vegetarianere vanlige folk?

MDG har en politisk plattform som i praksis likestiller mangfoldet i befolkningen. Derfor vil vi tilrettelegge for at alle skal få leve sine liv som de vil, også når det gjelder noe så grunnleggende som mat.