Statnett skal være underlagt Olje- og energidepartementet, nå virker det som Statnett er helt uten politisk styring og har blitt en stat i staten. Departement mangler vist fagkompetanse og lener seg oftere og oftere til Statnett i fagspørsmål.

Statnett har sin egen agenda uten å ta samfunnsansvar, der de presenterer usannheter som igjen danner grunnlaget for politiske beslutninger. I realiteten er det Statnett som styrer departementet og ikke omvendt. Hensynet til sikker og rimelig energi til oss forbrukere er skjøvet i bakgrunnen, noe vi ser resultatet av i dag.

Vi har også friskt i minne statseide Equinors (Statoils) pengebruk i USA som kanskje utløste Norgeshistoriens største industriskandale med et USA-tap på 200 milliarder. Heller ikke da tentes faklene i Olje- og energidepartementet, vi andre spurte oss hvordan i all verden kunne dette kunne skje?

Politisk ledelse kan takke seg selv for situasjonene med manglende styring. Det er opp til politikere og departement å gi både Statnett og Equinors nødvendige føringer og ha kontrollen over viktige statseide selskaper.

Statnett har ingen føringer om å styre strømnettet mellom nord og sør slik at prisforskjeller jevnes ut, eller redusere strømeksport for å unngå høye strømpriser i sør.

For et år siden opererte Statnett Norge som en kraftpris-sone med lik pris i sør og nord. Selvfølgelig kan de gjøre det samme nå, men skylder på flaskehalser i strømnettet mellom nord og sør for å forklare prisforskjeller. Eneste føring Statnett har er å sørge for leveringssikkerhet av strøm helt uavhengig av pris. Selvfølgelig burde Statnetts oppgave være å legge til rette for en fornuftig og forutsigbar strømpris til beste for innbyggere og industri i Norge, i tillegg til kravet om leveringssikkerhet.

Bortforklaringene og unnskyldningene fra Statnett om for høye strømpriser, med høye gasspriser, CO₂ avgifter, Putin, mye vind, lite vind og så videre, blir latterlige. Gjennomsnittsprisen i Europa tidligere i sommer, før alle «problemene» oppsto, var omkring 2 kroner kilowattimen. De neste 10–20 årene vil det være høye priser i Europa med et enormt behov for mer fornybar energi som følge av forpliktelsene i Prisavtalen med krav til CO₂ kutt og elektrifisering.

I denne situasjonen presterer NVE og anslår en pris på 43 øre kilowattimen i Norge fram mot 2030! Prisnivået vi nå har blir den nye normalen om avtaler ikke reforhandles. Eneste grunn til høye priser, der vi påvirkes direkte av Europeisk prisnivå, er de nye kablene til England og Tyskland og Energipakke 3-ACER med «fri flyt».