Mandag denne uka la FNs Klimapanel fram sin sjette hovedrapport, om hvordan klimaet på jorda påvirkes av våre utslipp av CO2 og andre klimagasser. Budskapet var som ventet svært alvorlig, og FNs generalsekretær António Guterres var raskt ute og krevde umiddelbar handling, inkludert stopp i all leting etter fossile brensler. Dermed fikk vi en ny runde med debatt om norsk oljeleting. Forrige gang var i mai da det internasjonale energibyrået (IEA) la fram en rapport om veien mot netto null utslipp i 2050, og slo fast at det ikke er behov for nye prosjekter for utvinning av kull, olje og gass i et slikt scenario.

Selv om de fleste politiske partiene i Norge er genuint opptatt av klimaproblemet, er de fire største partiene klare på at de ikke ønsker å endre olje- og gasspolitikken av hensyn til klima (bortsett fra å redusere utslipp på norsk sokkel). Det til tross for at CO2-utslippene fra bruk av norsk olje og gass i utlandet utgjør nesten ti ganger så mye som de totale utslippene i Norge. Hva skyldes dette?

Les også

Mer edruelig klimapolitikk

Et mye brukt argument er at kutt i norsk oljeproduksjon ikke fører til lavere utslipp – i stedet fører det til økt produksjon i andre land, enten det er OPEC, skiferolje i USA eller til og med kull i Kina (selv om kull og olje stort sett brukes til ulike formål). Dermed blir det «symbolpolitikk», slik flere politikere har karakterisert det. Men stemmer dette?

La oss se på et konkret eksempel, Wisting-feltet i Barentshavet, som kanskje blir bygget ut som følge av den gunstige oljeskattepakken Stortinget vedtok i fjor. Vil andre oljeprodusenter droppe egne prosjekter hvis Wisting-feltet blir realisert, slik de fire største partiene i praksis antar? I så fall: Hvorfor?

Dersom vi ser bort fra OPEC et lite øyeblikk, er den eneste fornuftige forklaringen at disse andre produsentene tror at oljeprisen blir lavere hvis Wisting-feltet bygges ut. Hvorfor skulle de ellers droppe prosjektet sitt? Men oljeprisen påvirker ikke bare produksjonen - også forbruket av olje blir påvirket, spesielt på lang sikt. Jo høyere prisen er, desto mer attraktivt er det å velge alternative energivarer eller mer energieffektive kjøretøy og utstyr.

Hva så med OPEC? Enkelte sentrale OPEC-land som Saudi Arabia har som regel ledig kapasitet, og kan hvis de vil regulere produksjonen opp eller ned for å balansere markedet. Dette er spesielt viktig på kort sikt, noe vi har sett i forbindelse med Corona-situasjonen. Det er likevel ikke slik at OPEC gjør alt de kan for å holde global produksjon (eller oljeprisen) på et visst nivå. OPEC ønsker både høy pris og høy markedsandel, og forsøker å finne en optimal kombinasjon. Da er det ikke lønnsomt for dem å justere sin produksjon slik at global produksjon forblir upåvirket av norsk utvinning - spesielt ikke på lang sikt.

Les også

Det er ungdommene som må betale for Norges selvbedrag

Hva sier forskningen på dette feltet? Det er ikke forsket veldig mye på dette, men det som foreligger tyder klart på at redusert oljeutvinning i Norge (eller andre land) fører til både noe høyere utvinning fra andre produsenter og noe lavere oljeforbruk. Totale CO2-utslipp reduseres til tross for at utslipp på norsk sokkel er lavere enn i de fleste andre land. Det skyldes at utslipp fra utvinning av olje utgjør svært lite sammenlignet med utslippene forbundet med bruk av olje.

Norge er et lite land, også i oljemarkedet, og kan selvfølgelig ikke redde klimaet alene. Det vil derfor være enda mer effektivt om Norge gikk sammen med andre produsenter av fossil energi og ble enige om koordinerte kutt i utvinning av kull, olje og gass. Et steg på veien kan være å jobbe fram et moratorium mot utvinning av fossil energi i arktiske strøk.

Norske politikere er opptatt av å kutte i etterspørselen etter fossil energi, og det er bra (selv om politikken kan bli enda bedre). Dersom alle land hadde innført tilstrekkelig sterke virkemidler rettet mot bruk av fossil energi, ville det ikke vært behov for å kutte i oljetilbudet. Vi er dessverre ikke der i dag, og vil sannsynligvis ikke komme dit på mange år.

Dermed er kutt i tilbudet også et viktig alternativ, ikke minst fordi Norge er blant verdens største eksportører av fossil energi.

Den store Trønderdebatten: Høy temperatur i Trønderdebatts klimaoppgjør.