Det er fristende å spørre arbeidsgiver, våre folkevalgte: Hvorfor vil dere ha oss tilbake i klasserommene?

Er det så viktig hvem som underviser elevene? Det virker ikke slik. På de aller fleste skoler i Norge blir utallige undervisningstimer, hver eneste dag, gjennomført av folk uten godkjent lærerutdanning.

I kjølvannet av uforutsigbare hendelser som streik, så oppstår politisk panikk.

Hvordan skal elevene få tatt igjen den tapte opplæringen? Hvordan skal vi sikre at alle elever får den opplæringen de har krav på? Hvordan vil den tapte læringen slå ut på nasjonale prøver, PISA og kartleggingsprøver? Hvordan vil den tapte læringen påvirke omdømmet vårt som skoleeier?

Samtidig er det påfallende stille når samfunnet vender tilbake til normalen etter slike annerledesdager for elevene. Da virker det ikke som våre folkevalgte synes at det er så viktig at elevene ikke får undervisning av en kompetent lærer. At elever med spesialpedagogiske behov blir satt på et grupperom sammen med ansatte uten godkjent lærerutdanning.

Nei, det er tilsynelatende helt i orden.

Det er heller ingen politisk panikk når majoriteten av lærerne i skolen søker andre jobber eller planlegger å gjøre det. Da er det forbausende stille fra våre folkevalgte. Vi kan ikke uttale oss. Vi er motparten, sier de folkevalgte. Hvis vi ikke får et oppgjør nå som bidrar til å få flere lærere med lærerutdanning inn i klasserommene, som bidrar til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og som bidrar til å anerkjenne lærerne med lang utdanning og ansiennitet. Ja, da blir det som å pisse i buksa for å holde seg varm. Problemet forsvinner ikke. Det forsterkes.

Det kan virke som de folkevalgte ikke holder ut ubehaget som man bør kjenne på som folkevalgt når en profesjon sier ifra. Men det går ikke over, dette ubehaget.

Vi lærere tar ansvar. For dagens skole og framtidas skole. Hvis våre folkevalgte vil at Norge skal være en kunnskapsnasjon i framtida også, så må dere lytte til lærerprofesjonen.

Alle elever fortjener en kompetent lærer. I alle timer.