Gå til sidens hovedinnhold

Er utslippsfrie soner et blindspor?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg skal først gjøre en innrømmelse: For meg er klimatiltak i byutviklingspolitikken ofte virkemidler for god byutvikling og gode bymiljø, snarere enn mål i seg selv for å redusere utslipp. Så lenge disse hensynene går hånd i hånd, styrker de gjensidig hverandre. Å legge til rette for byer som er gode å bo og oppholde seg i, med korte avstander og redusert behov for motorisert transport, gir levende bymiljø, samtidig som det reduserer klimautslipp. Faren ved tiltak som ensidig begrunnes i klimareduksjon, er at det ofte er lett å påvise mangler eller inkonsekvenser - som for eksempel at redusert adgang til små bykjerner ikke nødvendigvis bidrar til utslippsreduksjoner samlet sett, men bare forringer adgangen til bykjernen og gjør det mer attraktivt å handle på bilbaserte kjøpesentre i forstedene.

I debatten om utslippsfrie soner, hvor hensikten er å anlegge bysoner som kun er tilgjengelige for elbiler, har vi fått en debatt hvor motstandere pusser et gammelt sverd til kamp: nemlig at det først og fremst rammer alle dem som ikke har råd til elbil. Dette kan man selvsagt diskutere. Det er for så vidt ikke noe nytt i at elbilfordeler rammer sosialt skeivt og gir mest til dem som har mye fra før – det er en utilsiktet bivirkning av en villet politikk, hvor den overordnede hensikten er å endre markedet slik at fordelene til slutt kommer alle til gode – inkludert miljøet. Negative effekter av elbilfordelene kan altså begrunnes med at de er av begrenset varighet, og gir en mye større gevinst for alle på sikt.

Men hvorfor utslippsfrie soner, og ikke bilfrie soner? Mange byer som har lyktes godt med bilfrie soner, har samtidig sikret god adgang til byen for bilistene. Min østerrikske svigerfamilie bor i en liten by i nærheten av Graz. Når vi kjører dit, geleides vi under bakken og inn i parkeringshus som ligger rett under myldrende og billøse deler av indre by. Bordeaux har sperret av store deler av gamlebyen for biler, men har fjernstyrte gatesperrer som gjør det mulig for vareleveranser, ambulanser og drosjer å kjøre inn. Slike billøse soner gir attraktive bymiljø som gjør det triveligere å bo i byen, som igjen bidrar til enda mer attraktive bymiljø. Samtidig bidrar det til reduserte utslipp og redusert behov for transport.

Så hvorfor blande elbilpolitikk inn i dette? Elbiler gir rett nok mindre støy og færre utslipp, men de gir ikke nødvendigvis bedre bymiljø, og gir også lokal forurensning. Elbilfordelene er allerede gode nok til at vi er i ferd med å bytte ut bilparken. Et argument for utslippsfrie soner har vært at omstillinga av varetransporten fortsatt henger etter.

Men i regjeringas nylig framlagte klimaplan ligger det allerede krav om nullutslipp på offentlige kjøp av lette varebiler og bybusser fra henholdsvis 2022 og 2025. For tungtransportens vedkommende er det erkjent at det for øyeblikket er vanskelig å finne gode alternativer til diesel. Er det ikke da mer nærliggende å se på kriteriene for kjøp av nye biler, framfor å bruke byene som redskaper i elbilpolitikken?

Nå skal det ikke utelukkes at Oslo og Bergen – som er byene som har etterspurt muligheten for å innføre utslippsfrie soner – også ser lokale bymiljøfordeler ved å innføre dem. Men det virker åpenbart at det er en forutsetning for å lykkes at utslippsfrie soner er tilpasset lokale forhold, og at det er en fare for at utslippsfrie soner vil gi økt motstand mot klimatiltak, uten at gevinstene nødvendigvis står i et rimelig forhold til det klimakampen taper gjennom økt motstand.

Mange av utfordringene byene står overfor i dag, er de samme. Mange tiår med byutvikling på bilens premisser, med store avstander og fraflytting fra de gamle bykjernene, kan ikke løses i ei håndvending. Desto viktigere er det at vi fører en politikk som forener hensynene til gode bymiljø, adgang til bykjernene med bil gjennom parkeringshus og reduserte klimautslipp, og at politikken som føres kan vise til synlige resultater.

Jeg frykter at en vridning fra bilfrie soner til utslippsfrie soner fort vil kunne svekke oppslutningen om klimatiltak i byene.

Kommentarer til denne saken