Regionleder Kristian Tangen i LO Trøndelag har reagert på Næringsforeningens innlegg om de nye reglene for innleie som trer i kraft 1. april. Tangens svar på næringslivets reelle bekymringer som kommer til uttrykk i mer enn 100 omfattende høringsuttalelser, avfeies med at undertegnede bes om å puste med magen.

Det ville gitt mindre pustebesvær om regjeringen lot være å innføre regler som kveler lovlige norske bedrifter.

Les også

Beisvåg bør puste ut og løfte blikket opp fra sitt eget skrivebord

Vi i Næringsforeningen angriper på ingen måte den norske modellen, slik Tangen antyder at vi gjør. Arbeidstakere som ønsker å organisere seg skal selvsagt ha rett til det. Og ja, vi er enige med LO i at faste ansettelser er bra – noe ansatte i bemanningsbyrå faktisk er, til samme lønns- og arbeidsvilkår som de ansatte i innleiebedriften.

Men det er jo ikke det denne saken handler om. Saken handler om det skal være lov å leie inn arbeidskraft ved behov, og under hvilke forutsetninger.

Det føles som et spill for galleriet når lovforslaget sendes på «høring» av Regjeringen, men ingen hører på virksomhetene som blir berørt. Dermed fremstår det som om saken var avgjort før NiTs medlemmer og andre fikk mulighet til å uttale seg om forslaget som nå er vedtatt. At loven skiller mellom fagforening med innstillingsrett, altså de store som LO-forbundene, og de som ikke har innstillingsrett, ser litt merkelig ut, sett fra utsiden.

Les også

Råkjøret mot bemanningsbransjen ligner et virkemiddel for å tvinge flere arbeidstakere til å bli medlemmer i LO-forbund

Tangen underkommuniserer dessuten LOs rolle i få dette forslaget vedtatt, når han skriver at LO har ønsket endringene velkommen. LO-leder Peggy Hessen Følsvik har kalt lovendringen for en seier.

Faktum er, som vi skrev i vår opprinnelige kronikk, at dersom det etter overgangsperioden som varer frem til sommeren, ikke lenger er behov for disse ansatte i bemanningsbyråene, så vil det bli mange som må sies opp fra sin faste stilling.

Næringsforeningen er opptatt av at beslutninger som berører våre medlemsbedrifter er kunnskapsbaserte, fattes i tett dialog med parter som blir berørt, og ikke basert på noens skremmebilder av en bransje. At vi påpeker dette får LO tåle.