I 2023 er det lokal- og fylkestingsvalg. Unge voksne er underrepresentert i folkevalgte organ. Derfor er vi glad for at FrP i Trøndelag viser at de satser på unge. Blant topp ti på fylkestingslista har FrP nominert fem kandidater under 30 år. Dette viser at FrP tar unge på alvor. Selv om vårt største mål er å legge ned fylkeskommunen, innser vi likevel at dette er en sak FrP er alene om. Derfor vil vi, all den tid fylkeskommunen eksisterer, jobbe for at det skal føres mest mulig FrP-politikk i Trøndelag. Som unge valgkandidater er vi opptatt av å skape et best mulig Trøndelag for unge. Men hvilke saker er det som er viktig for å skape et så godt Trøndelag som mulig?

Den aller viktigste saken for oss, handler om pengebruk. Da FrP ble stiftet på Saga kino i 1973, ble det stiftet som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Ikke bare vil FrP kutte i skatter, avgifter og offentlige inngrep, vi vil også forvalte skattebetalernes penger på best mulig vis. I Trøndelag brukes det enorme summer på administrasjon og byråkrati. FrP har flere ganger tatt til orde for å kutte i offentlig pengebruk slik at mer av pengene kan gå til trygge veier og en bedre videregående skole i Trøndelag.

Venstresiden fremstiller det som at enten er man for bedre fylkesveger, eller så er man for bedre videregående skole. Hvis man kutter i pengebruken, klarer man å få til begge deler. Vi ønsker en videregående skole der eleven står i sentrum. En skole der eleven har mulighet til å bestemme mer i egen hverdag. Derfor ønsker FrP fritt skolevalg, slik at elever kan få velge selv hvor de skal gå på skole. Det skal ikke være postnummeret på postkassen som bestemmer hvor eleven må gå på skole. Hvis eleven ønsker å flytte et annet sted og gå på skole der, bør eleven ha mulighet til dette. Selv om det store flertallet av elevene kommer til å velge å gå på nærskolen sin, er dette en viktig mulighet for de som av ulike grunner ønsker å komme seg til et nytt sted og ny skole. Det er eleven som vet best hva som er best for seg selv og sin skolehverdag, ikke politikerne.

Det er viktig å sikre gode og trygge fylkesveger i hele Trøndelag, slik at trøndere flest kommer seg fra A til B trygt. Fylkesvegene har i flere år vært underprioritert. Dette har ført til flere skumle hendelser, samt et enormt vedlikeholdsetterslep. FrP ønsker å satse enda mer på fylkesvegene, redusere vedlikeholdsetterslepet, samt bygge ny veg der vegen er for dårlig. Trønderske fylkesveger er viktig for mange. For noen er det veien hjem. For andre er det veien til jobb. Og for noen er fylkesvegene en arbeidsplass, der de jobber med å frakte folk og varer fra A til B. Gode veger er god distriktspolitikk. Dårlige veger tar altfor mange liv. Vi har ingen flere å miste i trafikken.

Sammen med Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har FrP i alternativt budsjett for 2023 funnet rom for å prioritere både veg og skole. Dette viser at selv om man opererer etter trange budsjett, og Trøndelag fylkeskommune på mange måter er et gjeldsoffer, finnes det likevel handlingsrom for å prioritere enda mer penger der det utgjør en størst mulig positiv forskjell for folk flest. Dessverre stemte ikke den politiske ledelsen i fylket for dette.

FrP har troen på Trøndelag. Valget i 2023 er et viktig valg. Ap og Sp i regjering fører en politikk som gjør det vanskeligere for vanlige folk. Derfor er det viktig at man har en fylkeskommune som legger til rette for at folk kan leve gode liv – i hele Trøndelag. Vi har troen på et friere Trøndelag, der man kutter i offentlig sløseri, et fylke med bedre skoler for våre ungdommer og der man legger inn en innsats for å få tryggere og bedre veier. Derfor stiller vi som kandidater til fylkestingsvalget.