Årets elsparkesykkelsesong nærmer seg slutten, og i vår mente jeg at Trondheim kunne bli et utstillingsvindu for mikromobilitet. Med omtrent en uke igjen før vi parkerer for vinteren er min konklusjon at Trondheim har tatt plass i vinduet, men har glemt å sikre byens innbyggere god nok tilgang på varene i utstillingen. Prøveprosjektet med nattåpent har vist at dynamiske og datadrevne reguleringer er veien å gå, men hva hjelper det med utvidede åpningstider når vareutvalget ikke kan justeres?

Nesten 30 prosent av Trondheims befolkning har i løpet av 2022-sesongen tilbakelagt omtrent 1,3 millioner kilometer på våre elsparkesykler. For 58.758 unike brukere har vi vært et attraktivt transporttilbud i byen, men vi ser at potensialet er så mye større enn hva vi har fått utrettet i inneværende sesong.

Når vi snakker om utilgjengelighet ser vi på antallet brukere som åpner appen, og ikke finner en elsparkesykkel i nærheten i løpet av et minutt. I snitt denne sesongen har utilgjengeligheten holdt seg omkring 28 prosent, med klart høyest utilgjengelighet i rushtiden mellom 7 og 9 på hverdager. Butikken er åpen, men vi får ikke tilby nok varer til kundene våre.

Trondheim skal ha all ære for å være den første byen i Norge som åpnet opp for utleie om natten igjen etter innføringen av nye nasjonale reguleringer. Det var kun Voi som tok del i dette prøveprosjektet denne høsten, og det ble voiet 4900 turer i løpet av perioden. Det ble ikke registrert noen skader knyttet til utprøvingen, og kommunen er positive til å gjenoppta forsøksordningen til våren.

Utvidet åpningstid kan gi inntrykk av økt tilgjengelighet, uten at det faktisk er tilfellet. Det hjelper lite å utvide åpningstidene i en butikk, om du samtidig holder tilbake på butikkens mulighet til å tilby varer. Da blir det stor kamp om de få varene som er, og mange misfornøyde kunder. Slik er det også med oss – utilgjengeligheten forblir høy. Når kommunen på den ene siden ønsker å være i front med utleie hele døgnet, mener vi at kommunen også må ta steget videre i hvordan de forholder seg til antall elsparkesykler i gatene.

Kommer jeg nå til å slå i bordet med et tall, og kreve at det blir antallet elsparkesykler som Trondheim kommune må tillate i gatene neste år? Absolutt ikke. Det optimale antallet elsparkesykler varierer gjennom en sesong, og det må også reguleringen ta høyde for.

Min oppfordring er enkel: Tenk dynamisk, ikke bare om åpningstider, men også om antall og soner i byen. Denne sesongen har bevist at det er markant større etterspørsel etter elsparkesykler i rushtiden, men den etterspørselen får vi ikke dekket. Vi ber ikke om frislipp, vi ber om mer dynamikk.

På samme måte som kommunen ga oss mulighet til å drive utleie om natten mener vi det er på tide at kommunen også gir oss mulighet til å tilby et tilstrekkelig antall elsparkesykler til folk der de er, når de trenger dem. Etterspørselen er der, spørsmålet er om kommunen vil åpne opp for at vi sammen kan finne den beste løsningen på hvordan denne etterspørselen kan dekkes. Det eneste som er sikkert er at dagens statiske tilnærming ikke fungerer.