Helt siden jeg satt i Indre Fosen Ungdomsråd og var elevrådsleder, har jeg vært opptatt av politikk. Jeg fant fort ut at det som var viktig for meg var å gi størst mulig frihet til hvert enkelt individ, samtidig som vi løser klimakrisa. Nå stiller jeg som 3.-kandidat til fylkestinget for Venstre. Det gjør jeg for å fremme god Venstre-politikk og sikre unge stemmer inn i politikken.

Klimakrisa er vår tids største utfordring. Det krever at alle tar sin del av ansvaret. Også fylkestinget kan gjøre mer. Blant annet ved karbonfangst og lagring på store punktutslipp, sette krav til miljøvennlige nybygg, samt gjøre kollektivtransporten grønnere, billigere og mer effektiv.

Vi trenger nemlig et langt bedre kollektivtilbud i Trøndelag. Siden fylkessammenslåingen har Arbeiderpartiet ledet fylkestinget, og det vises hvor lite det satses på kollektivtransporten i fylket vårt. For Venstre er det viktig med et tilbud som faktisk får folk til å velge bussen og velge grønt. Da må vi gjøre tilbudet bedre og senke prisene, slik at folk har muligheten til å velge bort bilen. Samtidig må trønderbanen utbedres, og vi trenger en økt satsing på elektriske ferger. Etter hvert må vi også elektrifisere og styrke hurtigbåttilbudet. Slik sørger vi for et godt kollektivtilbud i hele fylket.

Trøndelag trenger også en bedre og friere skole. Ikke alle passer inn Arbeiderpartiets A4-skole. Alle elever har ulike utfordringer og behov. Derfor vil en skole lik for alle, aldri føre til likhet. Elever trenger mer valgfrihet – som også gjelder friheten til å velge hvilken skole man vil søke på. Arbeiderpartiets nærskoleprinsipp er grunnleggende urettferdig fordi man ikke kan bestemme over postnummeret sitt. Derfor kjemper jeg og Venstre for fritt skolevalg.

Alle skoler i Trøndelag skal være av god kvalitet uansett hvilken skole eleven vil eller må gå på med dagens ordning. Da trenger vi enda flere kompetente lærere. Derfor er det viktig å gi lærerne mulighet til å videreutdanne seg, eller fylle på med relevant kompetanse.

Skal vi ta Trøndelag framover er det viktig å sikre varierte arbeidsplasser og bosetting i hele fylket. Da er det utrolig viktig at ungdommen trives i oppveksten, samtidig som vi tilrettelegger for flere arbeidsplasser. Blant annet er det viktig å fortsette å satse på Steinkjer som en knutepunkt for landbruksforvaltning, jobbe mot en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen og ikke minst sikre at Trondheim fortsetter å være teknologiby nummer én i Norge.

Når du skal stemme neste år håper jeg du også velger å stemme i fylkestingsvalget. For det betyr mye hvem som styrer på fylket. Med et sterkt Venstre på fylkestinget, med unge kandidater, kan du være sikker på at Trøndelag blir et friere, grønnere og rausere fylket.