Gå til sidens hovedinnhold

Et grønt halleluja!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I debattinnlegg 29. oktober spår gruppeleder for FrP på fylkestinget, Lill Harriet Sandaune en dyster framtid for trøndersk næringsliv, landbruk og bosetting etter at fylkestinget har vedtatt forslag til regional strategi for klimaomstilling.

Sandaune hevder at klimadebatten kan sammenlignes med religiøse dogmer der kritiske røster blir karakterisert som kjettere.Det er en beskrivelse passer i middelalderen og tiden før Martin Luther. Moderne kristen tro er ikke slik. Det kan beskrives bedre som en samtale om hvordan man best mulig kan forstå troen. Velkommen til 2020!

KrF på fylkestinget er optimistisk og vil gjerne både si og gjøre halleluja!

Denne hallelujastemningen er forankret i verdigrunnlaget og ansvaret vi har for å forvalte ressursene til beste for nåværende og kommende generasjoner.

Gjennom innovative anskaffelser har Trøndelag fylkeskommune stilt ambisiøse klimakrav til næringslivet som har utviklet nye bærekraftige løsninger. Innovative anskaffelser er i sannhet et Kinderegg: det gir kutt i klimagassutslipp, det gir mobilitet og det gir næringsutvikling. Vi har et fantastisk fremoverlent og kompetent næringsliv som er omstillingsdyktig og som i stor grad ser behovet for bærekraftige løsninger. Fergene mellom Flakk – Rørvik og Brakstad – Valset er helt utmerkede eksempler på det. Fylkesutvalget fikk 29/9 presentert resultatet av Julie Sandnes Galaaen sin masteroppgave (Energi- og miljø ved NTNU) der hun har brukt Siemens og de nye fergene på nevnte samband som case. Livsløpsanalysen av batterifergene viser en reduksjon i klimagassutslipp på hele 89%. 89%! Dette illustrerer veldig godt hvordan det offentlige og næringslivet kan spille sammen for å utvikle nye løsninger som også gir grunnlag for næringsvirksomhet.

Det slutter nemlig ikke med at vi har ferger på Trondheimsfjorden som overoppfyller klimaambisjonene våre. Siemens har etablert batterifabrikk i Trondheim som en direkte konsekvens av den innovative anskaffelsen.

Rolls Royce valgte å holde igjen avdelingen i Trondheim da de solgte ut sin maritime del. Årsaken er potensialet som ligger i elektrifisering av fly/transportløsninger i luften. Det trønderske selskapet Smart Motors jobbet med å utvikle elektriske maskiner, utviklet spisskompetanse i verdensklasse og ble i 2013 kjøpt opp av Rolls-Royce. I kombinasjon med Rolls-Royce sin kompetanse på flymotorer gir dette potensialet for klimaskifte i luften.

Det illustrerer at forskningsmiljø, næringsliv og offentlige anskaffelser til sammen kan drive utviklingen framover i bærekraftig retning med nye løsninger OG gi grunnlag for etablering og utvikling av næring.

Sandaune skriver at det ikke gjøres kost-/nyttevurderinger av fylkets klimaambisjoner. Det gjorde vi i bussanbudet for regionen som starter opp neste høst. Der valgte vi å ikke stille krav til nullutslipp i regionen fordi vi mente vi kunne oppnå klimagassreduksjon mer effektivt på andre måter. Teknologiskiftet krever ny og dyr infrastruktur. Å etablere dette i hele regionen vil koste svært mye. Det betyr ikke at man ikke kan gjøre noe.

Vi har fortsatt et stort potensialet i å bidra til produksjon av biodrivstoff til bussene i distriktet. Biodrivstoff fra skog, restprodukter fra skog, fra havbruk og fra havet. Vår bussflåte og et eventuelt krav til renere transport kan danne markedsgrunnlaget for produksjon av mer biodrivstoff. Dette representerer også et potensialet for næringsutvikling!

Prosjektet «Jøa til land-24/7» hadde som formål å gi Jøa større tilgang til land med lavtbemannet autonom ferge eller ved å bygge bru.

Prosjektet er nå endret til «Øya til land» og med en ambisjon om å gi bedre forbindelse mellom Ytterøya og Levanger. Dersom prosjektet lykkes, så kan det bli en løsning som har lavere driftskostnader enn dagens ferger og dermed gi rom for et bedre rutetilbud. Dette kan igjen bidrar til målet om balansert utvikling i tillegg til klima, transport og næringsutvikling. Et Kinderegg pluss! Autonome ferger går på strøm, dermed har vi klimagevinsten på plass. Vi har et autonomimiljø i Trondheim/Trøndelag som er helt i front i verden.

Norge har lang tradisjon i produksjon av ren energi. Ren, grønn energi fra enten vind eller sol trenger magasinering og utveksling. Dette er vi som nasjon gode på og dette kan bli en betydelig næring i framtiden. Det grønne skiftet innen samferdsel bidrar til markedsgrunnlag for slik produksjon. Power House i Trondheim er et utmerket eksempel: bygget produserer strøm, mer enn de bruker sjøl og «overskuddet» kan brukes til å lade elektriske busser.

The European Green Deal er en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Meldingen om Green Deal ble lagt frem av Von der Leyen-kommisjonen 11. desember 2019. Bærekraftig transport er et av 10 mål. Business and Sustainable Development Commission la fram rapporten Better Business – Better world i januar 2017. Denne rangerer bærekraftig mobilitet på topp av de 12 forretningsområdene med størst potensial i en verdensøkonomi som retter seg inn mot bærekraftsmålene.

Sandaune mener at Norge er et lite land og betyr lite i den globale sammenhengen. Det er både rett og vrangt. Vi er små, men har betydelige ressurser. Vi har bygd oss opp på blant annet produksjon av olje. Vi har en mulighet til å ligge helt i front i verden når det gjelder utvikling av teknologi. Det har prosjektet Framtidens hurtigbåt (utslippsfrie hurtigbåter) vist veldig tydelig. Norsk maritim næring står for en enorm eksportverdi. Nye løsninger som gir utslippsfri persontransport til sjøs, kan ha betydning langt ut over Norges grenser. Trøndelag redder kanskje ikke verden alene, men det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre vårt.

Kommentarer til denne saken