Gå til sidens hovedinnhold

Et lærestykke om behovet for å styrke skolebudsjettet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolealarmen har gått i Stjørdal de siste ukene. Budsjettet som ordførerpartiene vedtok gjorde det ikke mulig å innfri lærernormen og gi tildelt spesialundervisning. Nå har kommunedirektør Tor Jakob Reitan lovet at «lærernormen skal oppfylles ved Stjørdalsskolene» (innlegg i Bladet.no 30. april). Og det skulle jo bare mangle at Stjørdal ikke kan drive skolene i strid med lov og retningslinjer.

Kommunedirektøren varsler at penger skal komme på bordet til behandlingen av revidert budsjett i juni. Det vil forhåpentligvis gjøre at skolene unngår den akutte situasjonen til høsten, men det er ingen grunn til å lene seg tilbake verken for oss politikere eller administrasjonen som forbereder budsjettene. Alarmen som gikk må bli et lærestykke i at skolene våre trenger mer enn sparebudsjett.

Jeg vil gi honnør til rektorene og tillitsvalgte som slo alarm. Det var høyst nødvendig. Både som politiker og far til barn i skolen takker jeg for at de sa fra – og at de sa fra høyt og tydelig.

Mangel på midler i skolene og brudd på lærernormen er en varslet krise. I juni i fjor måtte det også legges inn ekstra midler (4,1 millioner) fordi det vedtatte budsjettet for 2020 var urealistisk trangt. Før behandlingen av 2021-budsjettet sendte Utdanningsforbundet et innspill til partiene der det står: «likevel ser vi at vi klarer ikke å overholde lærernormen og det vises også til at det er utfordrende å klare å tilby den lovpålagte spesialundervisningen.» Konklusjonen var ikke til å misforstå: «Budsjettet til skole må økes.»

For SV både er og var det liten tvil om at det er betydelige udekkede behov i skolene. Vi fremmet derfor forslag om budsjettøkninger med flere lærerårsverk og miljøveiledere. I vårt fellesforslag med Arbeiderpartiet var det dessuten midler til å starte opp igjen Grunnskoleteamet, styrking av PPT og skolehelsetjenesten, samt midler til å begynne innføringen av MOT-programmet i år. Alle disse forslagene ble dessverre nedstemt av ordførerflertallet i kommunestyret. På tross av det meldte behovet fra Utdanningsforbundet allerede den gangen.

Det er et minimum at alle Stjørdals skoler skal oppfylle lærernormen. En slik minstenorm er heller ingen garanti for at opplæringsvilkårene er gode nok. Stjørdal må vise at vi vil satse på skolene. Det er også behov for nye læremidler med ny læreplan. Digitaliseringen har mange muligheter, men fysiske læremidler er fortsatt en veldig viktig del av skolehverdagen.

Den årlige underbudsjetteringen skaper en usikkerhet i skolene som opplagt gir frustrasjon, og kan gjøre det vanskelig å rekruttere kvalifisert og motivert personale. Dessuten er det en uholdbar situasjon hvis millioner i hui og hast blir omdisponert i budsjettet og tas fra andre pressede tjenester. Det vi trenger er årsbudsjett som er realistiske, og bestemt av reelle behov mer enn rigide krav om overskudd. Kravet om årlige overskudd på et titalls millioner står i motsetning til kravet kommunen har til å gi de oppvoksende generasjoner den hverdagen de har krav på både på skolen og i fritiden. Overskuddet er ingen trøst for alle de som sliter i dag og vil slite i fremtiden.

Hver dag gjøres det en fantastisk innsats i klasserommene i Stjørdal. Skolene trenger og fortjener bedre enn et budsjett som er en krympet tvangstrøye.

Kommentarer til denne saken