Det er ikke ofte at en på venstresida er enig med Kristin Clemet, men innlegget om den politiske debattkulturen i Trondheim er det mye rett i. Også i den påfølgende debatten tar jeg meg i å nikke anerkjenne til flere av debattantene sine innlegg i Trønderdebatt.

Den politiske debatten i Trondheim er litt tam, det er litt vanskelig å slippe til og sakene blir ofte avgjort på bakrommet. Dette er et utsagn fra undertegnede som for et år siden kom inn i bystyret, det er derimot ikke sikkert at den politiske debatten føles slik for ringrevene i bystyret eller de som er på Rådhuset hver dag.

Det som har møtt meg det første året i bystyret er en konsensus om at brede forlik er riktig vei å gå. I enkelte saker er det nok sikkert det, men det må også være rom for å være uenig selv om en sitter i posisjon eller ikke. Ofte tar jeg meg selv i å tenke «hvordan kan vi få til en enighet rundt dette?» når det kommer til forslag der det er uenigheter eller motstridene interesser.

Les også

Hva er det med Trondheim?

Denne ryggmargsrefleksen kan være bra da den kan bidra til gjennomslag, men kan samtidig føre til at engasjementet og debatten blir kvelt fordi den reelle uenigheten ikke kommer frem.

Mye avgjøres i interne forum. De fleste sakene er besluttet på gruppemøter og fraksjonsmøter i god tid før bystyremøtene. Når dette er realiteten forstår jeg at en vanlig Trondhjemmer ikke orker å sette seg inn i en stor mengde saksdokumenter og gjør seg opp en mening. Selv har jeg også følt på det å ikke orke. Hvorfor skal jeg bruke tid på å lese førti sider om en sak når heltidspolitikerne allerede har diskutert og gjort seg opp en mening?

Politikken må bli lettere tilgjengelig. Clemet spør i sitt innlegg hva som er grunnen til at det ser ut som at ingeniørstudenter er mindre interessert i politikk enn andre studenter? Som ingeniørstudent selv burde jeg nok hatt et svar, men er usikker på om det er en forklaring. For mine studiekamerater er ikke mindre interessert i politikk enn en student på Dragvoll. Problemet er kanskje heller at det er for lite tid til å sete seg inn saken før de allerede er opplest og vedtatt.

Det er for store saksmengder. Når du har fire øvinger og en labrapport som skal inn til fredag er det vanskelig å finne tid til å lese en sak på over førti sider. Her må vi politikere litt mer på banen. Kanskje skrive et debatt innlegg om en sak som skal opp til møtet eller kanskje inviter på et åpent medlemsmøte der det legges opp til innspill. Slik små grep kan bidra til å løfte debatten ut fra gangene på rådhuset.

Selv om Trondheims poltikken har litt å gå på når det gjelder åpenhet er det også lyspunkt. Saken om utbyggingsrekkefølge ble sendt tilbake til kommunaldirektøren slik at den igjen kunne sendes på høring før endelig innstilling. Selv om mange allerede nå vet hvor de fleste partier står i saken om utbygging på dyrkamarka kan en håpe at god høringsinnspill kan spille en rolle før endelig beslutning. Et annet lyspunkt er vedtaket om Fargemarka om å mulig starte opp et prosjekt på tredje boligsektor i de kommunale husene på Østmarka. Denne saken kom som følge av et grasrot initiativ som krevde en byutvikling som ivaretar felleskapet bedre.

De ble hørt, og viser at det nytter å ta kontakt om en sak. Så jeg håper at du som Trondhjemmer tar opp telefonen å tar kontakt med en poltikker hvis du har en viktig sak du brenner for, uten din stemme blir vi fort sittende i vårt eget ekkokammer.

Hvor er det poltikken starter? I Stortinget?

Nei, den starter i arbeidslivet, i hjemmet og ute på gata. Det er vel kanskje her det har skortet i Trondheim - vi har blitt en gjeng som er litt for langt borte fra folk. Og hva er det som er så galt med uenighet? Jeg trodde tilliten mellom folk og folkevalgte ble styrket av at en viser uenighet.

Som bystyrerepresentant, som ingeniørstudent og som Trondhjemmer ser jeg at den politiske debatten må åpnes mer for å få en mer levende og bedre debatt. Vi som politikere bør kjenne vår besøkelsestid å ta mer av debatten ut i offentligheten. For det skal ikke være nødvendig å henge i gangene på Rådhuset for å ha reell innflytelse over hvordan byen styres.

LES HELE DEBATTEN OM LUKKETHET OG MANGLENDE POLITISK ENGASJEMENT I TRONDHEIM:

Les også

Hva er det med Trondheim?

Les også

Uengasjement er jobb nummer én

Les også

Det finnes ikke noen god uenighetskultur i Trondheim

Les også

Velkommen til Trondheim, Clemet

Les også

Budsjettforslaget for Trondheim sier at barna våre ikke er viktige nok. Samtidig skal det brukes 677 millioner på hoppbakke og skianlegg i Granåsen

Les også

Her kommer gjerne byråkratene i fokus, og dette begrenser kanskje den politiske debatten?