Levanger er overrepresentert i statistikken over bekymringsmeldinger om rus og uro i ungdomsmiljøet. Unge helt ned i 14-årsalderen er blant dem det nå kommer meldinger om, i tillegg til flere 15-16-åringer. Det bekrefter Politiet på Innherred.

Det er over seks år siden Levanger lensmannskontor ble flyttet til Verdal. Først midlertidig da leiekontrakten gikk ut, deretter permanent. Siden den gang er det i flere omganger blitt skrevet om økning i ungdomskriminalitet, rus og vold. Daværende polititillitsvalgt advarte mot å legge ned kontoret, nettopp fordi politiet mistet sin tilstedeværelse. Etter politireformen er det lite som tyder på at tilstedeværelsen er blitt bedre. Heller tvert imot. Det er mye som tyder på at oppblussingen av vold og rus i Levanger er et resultat av en mislykket politireform.

Levanger er eneste bykommune i Trøndelag uten eget lensmannskontor, og det er her forebyggingen svikter mest. Da er det lov å stille spørsmål ved om det har en sammenheng. Politimester Nils Kristian Moe utfordret Trønder-Avisa, i et innlegg på Trønderdebatt, til å lage «en eller flere reportasjer der de med kritisk blikk følger oss i det forebyggende arbeidet på ulike arenaer». Vår rapport fra Levanger i fredagens papiravis, er ett bidrag som synliggjør hva som skjer når forebygging blir forsøkt erstattet med nettpoliti. For det er all grunn til bekymring. Når det nå rapporteres om barn i ungdomsskolealder fra «møblerte hjem» som bruker hasj og amfetamin, og når elever raner hverandre på fritida, er det noe grunnleggende galt.

For det er ikke forbedring det rapporteres om, det er forverring. Kommunen forteller at politiet ikke følger opp tips som kommer inn, og manglende tilstedeværelse gjør at politiet ikke har nok dokumentasjon og kunnskap til å bruke de tiltakene som kreves for å kvele de problemene som blusser opp. Over tid har man erfart at politiet har hatt mindre nærvær i kommunen, og patruljene som er innom har ikke nok kjennskap til miljøene og et sterkt nok eierforhold til det oppgaven de skal utføre.

Bykommunen uten tilstedeværende politi er dessuten blitt et yndet sted, også for etablerte rusmisbrukere. Det er på tide forebygging tas på alvor.