Gå til sidens hovedinnhold

Et trygt og framtidsrettet Trøndelag!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronapandemien har rammet helse, trygghet, arbeidsplasser og økonomi til mennesker over hele jordkloden. Trøndelag er selvfølgelig intet unntak. Det er de mest sårbare av oss som rammes hardest. Når krisen setter inn, vet vi at de økonomiske forskjellen vokser og handlingsrommet til staten reduseres fordi den økonomiske kaken vi kan fordele oss imellom krymper. Færre hender i arbeid, gir lavere skatteinntekter og press på velferden.

Vår viktigste oppgave fremover blir å bidra til å skape større trygghet både for de som har blitt rammet av krisa direkte og de som føler utrygghet for arbeidsplassen sin og nære familiemedlemmer som har blitt rammet. Politikken må løse to forhold samtidig:

  1. Sørge for et godt og variert helsetilbud som tar vare på pasienten, og en trygg eldreomsorg for våre eldre som ser de pårørende og deres utrygghet ved å ha foreldre og besteforeldre som er syke.
  2. En næringspolitikk som bidrar til at det investeres massivt i å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Koronapandemien har vist at den enkeltes helse ikke er noe som bare angår oss selv. Svikter helsetjenesten, vil samfunnet ganske raskt gå i oppløsning og vi er overlatt til oss selv. Butikker vil måtte stenge, bedrifter opphører og vi vil i stor grad vær overlatt til oss selv. En sterk offentlig helsetjeneste for alle er vår viktigste beskyttelse mot viruset, og framtidige pandemier. Trygghet for helsa er lik trygghet for næringslivet og trygghet for arbeidsplasser. Det gir oss som nasjon handlefrihet til å raskt sette hjulene i gang; fylle butikkene med brød, importere varer, sende barn i barnehagen og jobbe på restaurant. I Norge skal man våge å stille opp for fellesskapet, selv i vanskelige tider.

Måten vi må gjøre dette på er å sørge for at den offentlige helsetjenesten tar vare på deg, selv om pandemien rammer deg og dine nærmeste. Arbeiderpartiet vil aldri prioritere ned vår felles helsetjeneneste. Det er en garanti vi gir våre velgere.

Da Norge ble stengt over natta, rammet dette bedrifter og arbeidstakere. Vi fikk den høyeste arbeidsledigheten etter 2.verdenskrig, som særlig rammet unge og de med jobber som har lave inntekter. Mange av de som hadde muligheter for å sitte på hjemmekontor beholdt jobben og tryggheten, mens arbeidsfolk i yrker som må være fysisk til stede i møte med kunder og bedrifter, ble permittert eller oppsagt. Særlig rammet dette Trondheim hardt. 50 % av de ledige i Trøndelag befinner seg her. Arbeidsledighet og nedgangstider skaper forskjeller og ulikheter. Vårt samfunn må bruke tid på å tette disse ulikhetene, det gjør vi best gjennom å på lang sikt få folk i arbeid, og helst gjennom nye arbeidsplasser i privat sektor.

Situasjonen vi står i krever politisk handling

Når en av oss mister jobben, får kuttet lønna eller redusert pensjonen, så påvirkes vi indirekte alle sammen. Er man arbeidsledig, så kjøper man færre fiskemiddager, man dropper de nye møblene og man lar være å kjøpe blomster til bestemor. Resultatet er at enda flere permitteres og enda flere mister jobben sin. Når arbeidsledigheten rammer den enkelte så rammer den oss alle sammen. Vi er alle tjent med, og har et ansvar for, å komme oss ut av den situasjonen koronaen har satt oss i. Selv er jeg som nyvalgt leder av Trøndelag Arbeiderparti og stortingsrepresentant opptatt av at Trøndelag skal ha som ambisjon å komme styrket gjennom pandemien, med flere konkurransedyktige private bedrifter og flere arbeidsplasser. Et viktig tiltak på kort sikt vil være å styrke offentlig sektor sine muskler som innkjøper, slik at man kan sikre og utvikle lokale og regionale bedrifter som igjen sikrer den offentlige velferden.

Det er mye sannhet i slagordet «når vi løfter sammen, står vi sterkest». Næringslivet trenger en stat med stabile rammebetingelser, som kjøper og utvikler tjenester, og ikke minst; som gir langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for alle små og mellomstore bedrifter rundt om i Norge. Offentlig sektor trenger et næringsliv i vekst og skatteinntektene som følger av dette.

Verdiene må sikres

Veien ut av krisa krever et tett og nært samarbeid med det organiserte arbeidslivet i Norge. Partssamarbeidet, som det heter så fint, skal både være en dialog og et korrektiv til staten og kommunene. Norge trenger lønnsomme bedrifter og motiverte arbeidstakere. Det gjør vi best gjennom et konstruktivt samarbeid. Ingen er tjent med at organisasjonslivet i Norge er utelatt fra politiske beslutninger. Ingen.

Arbeiderpartiet er et sammensatt og mangfoldig parti – her finner man folk fra Hemne og Heimdal. Grong og Gauldal og Stokkmoen. Mennesker med ulik bakgrunn, ulike utfordringer, ulik fremtid, ulike drømmer og håp for hva politikken skal være for dem og deres nærmeste. Jeg er sikker på at de beste løsningene blir til når vi som samfunn jobber sammen. For meg betyr det å dele Kvikk Lunsj med hverandre når vi er på tur og betale nok skatt slik at vi har en helsetjeneste som passer på alle, og ikke bare de som kan betale selv. Dette er grunnleggende for oss i Trøndelag Arbeiderparti, og som trøndere vet vi at vi vinner flest fotballkamper når vi som lag løper mot samme mål. Til de som tviler på oss vil jeg si: vi skal gjøre alt vi kan for å fortjene din tillit. Vi tar ingen stemmer for gitt.

Vi trenger nå en ny start for Trøndelag, så ikke en global helsekrise gjør at en rekke lokale kriser får bite seg fast. Da må stole på lokale krefter og spille de regionale gode. Trøndelag skal komme gjennom pandemien sterkere, tryggere og mer rettferdig enn før.

Kommentarer til denne saken