Det er godt at den nye direktøren i MiST, Karen Espelund, svarer på mitt spørsmål om framtida til kunstindustrimuseets bygning i Munkegata.

Dessverre kan jeg ikke si meg helt fornøyd med svaret, der det framgår at drømmen om et nytt praktbygg er det viktigste, og at tilstanden for dagens bygning er underordnet. Framtida for bygget skal vurderes om et års tid, ut fra hva som besluttes om oppføring av et eventuelt nybygg.

Direktøren påpeker at det formelt ikke er er MiST som eier bygningene. Det forhindrer ikke at organisasjonen har et ansvar for de underliggende enhetene. Det er ikke MiST uvedkommende at verdien i Kunstindustrimuseet smuldrer bort. Når etterslepet på vedlikehold har bygd seg opp i lange tider, er det kanskje ikke vesentlig at direktøren flagger ytterligere ett års utsettelse.

Men det synes som prosessen om sammenslåing og nybygg peker mot å avvikle dagens Kunstindustrimuseum som selvstendig enhet, og at dagens bygning derfor er en uønsket komplikasjon.

Det hadde utvilsomt vært langt mere betryggende dersom direktøren omsider hadde startet en prosess for å sikre og rehabilitere den markante bygningen i Trondheims paradegate.

Les også

Et løft for Trondheim og Trøndelag som kunst- og kulturby – og region!