Jeg så debatten i går kveld på NRK 1 om strøm tirsdag 8. november. Etter å ha brukt vel 25 år på å lære meg dette kraftsystemet og omsetninga av kraft, er det en ekkel opplevelse å høre så mange eventyr og usannheter.

Verst var Astrup fra høyre, statssekretæren fra Ap og den sympatisk utseende representanten for bransjen. Vet de ikke bedre eller gjenforteller de bare talepunktene rådgiverne har gitt dem?

Tilsynelatende finnes det ingen vilje til å finne nye løsninger. I statssekretærens hode finnes bare dagens system og Aps fra 1970-tallet. Han er helt for dagens markedsliberale system som Høyre har gitt oss (ved regjeringen Syse hvor Sps Eivind Reiten var energiminister) og Ap, som først var imot, men snudde og bidro med å utforme kraftmarkedet i detaljer.

Overlever neppe det perfekte markedskryss

I vinter vil mange miste jobben fordi strømregningene i bedriften de jobber i vil bli for høy. Som Hadeland Glassverk som har overlevd to verdenskriger, men neppe vil overleve Høyres og Aps ideologisk perfekte markedsliberale system for kraftomsetning der kraftbørsens markedskryss som viser den perfekte strømpris for hver time i døgnet erstatter Vårherre. Hvorfor er det ikke mulig å se at de galopperende strømprisene skaper utrygghet, konkurser og arbeidsledighet?

Om et par tiår vil vi ikke ha kraftkrevende industri igjen i Norge dersom vi ikke får bukt med de høye strømprisene. Etter hvert som industriens langsiktige kraftkontrakter skal fornyes, vil lav strømpris fordufte som konkurransefordel. Strømstøtteordningen skjermer oss

Hadde det ikke vært for SVs standhaftighet, hadde vi ikke hatt den omfattende strømstøtteordningen som koster milliarder og skjuler delvis hvor vanvittig prisfastsettelsen på strøm er. Ordningen beskytter vanlige forbrukere mot galoppen i strømpriser i Sør-Norge. Den er for øvrig finansiert av ca. 50 prosent av statens inntekter fra de høye strømprisene. Ikke av oljeformuen.

Statnett vil forsterke nettet til Midt-Norge slik at mer strøm kan transporteres sørover. Sentralnettslinja over Blåsmo i Orkdal blir nå forsterket, og ny linje over Sognefjorden er planlagt for å sende mer strøm fra Midt-Norge til Sør-Norge. Motsatt vei vil sentralnettet sende høyere strømpriser til Midt-Norge.

Overfører til staten

95 prosent av kraftverkene i Norge eies av kommuner, fylkeskommuner og staten. Regjeringens forslag til ny kraftskatt vil overføre mange av milliardene som nå går til kommuner og fylker, til staten. Regjeringen Solberg kom med et tilsvarende forslag som Ap og Sp var sterkt uenig i. Når Ap og Sp skifter mening, er det nok hovedårsaken at embetsverket styrer og den politiske ledelsen er for svak.

Gerd-Liv Valla og Trygve Tamburstuen var for øvrig saklige. I slående kontrast til enkelte motdebattanter som var mest opptatt av å gi dem inn så hatten passet. Valla og Tamburstuen er oppnevnt av industriaksjonen som drives av fagbevegelsen i den kraftkrevende industrien. Fagforeningene har skjønt hvor det bærer med den markedsliberale strømspekulasjonen, som er en lekegrind for finansspekulasjon, et spillekasino hvor mange lukter milliardgevinster kommende vinter og andre vil gå ned med tilsvarende tap.

U-land og råvareleverandør?

Fattige utviklingsland er råvareleverandører til den rike verden. Strøm er en råvare. Hvorfor skal vi avvikle foredlingen og de mange tusen arbeidsplassene i den kraftkrevende industrien for å levere råvaren strøm til EU-land slik at foredlingen og verdiskapningen flyttes dit? På landingsstedet for kabelen til England som ble åpnet 1. oktober 2021 planlegges det nå en batterifabrikk.

Hvorfor skal den ligge i England og ikke i Norge?

«Stå sammen mot Russland»

Fra lederen i en av bransjeorganisasjonene fikk jeg denne kommentaren: «det er vel ikke tiden og arbeide for en proteksjonistisk politikk i et Europa hvor vi må stå sammen mot et Russland som gjør det de kan for splitte oss. Det viktigste grepet for å sikre lavere strømpriser enn i verden rundt oss er tilgang på mere produksjon. Nå må det bygges så vi beholder fordelen med å produsere mer enn vi forbruker.»

Hvor mye strøm bruker EU?

Dagens totalforbruk av strøm i EU er rundt 3.300 TWh. Skal mye av dette forbruket hentes fra vår årsproduksjon på ca. 150 TWh, blir det knapt en fjelltopp uten vindturbiner i Norge og neppe en bekk uten strømproduksjon heller. Vårt kraftsystem er bygget opp for å levere strøm til vanlige forbrukere (husholdninger og næringsliv) og kraftkrevende industri. Flerårsmagasinene skal sikre nok tilgang på strøm også i tørrår.

Kraftsystemet er ikke bygget for å elektrifisere EU. Se en gang til på tallene – 3300 og 150 TWh? Jeg har sansen for folk med ambisjoner – så lenge det er realisme i ambisjonene. En TWh er for øvrig 1000000000 kilowattimer. Eller en milliard kilowattimer som er tusen millioner kilowattimer strøm.

For øvrig takket jeg han for at jeg denne gangen slapp å lese at mine motforestillinger kommer fra et nettroll, slik jeg har fått ved en tidligere anledning hvor vi hadde ulike oppfatninger.

Bransjen har beskjeden toleranse for meningsforskjeller. Jeg trenger noen dager på å fordøye kveldens forestilling på Debatten i NRK1. Hvorfor de ansatte ved Hadeland Glassverk og mange andre skal miste jobb og inntekt for at vi skal «stå sammen mot Russland» er fortsatt er mysterium. Det er også et like stort mysterium at vi «står sammen» ved å betale mange titalls kroner for en kilowattime strøm som det koster ca. 11 øre å produserte i våre nedbetalte og evigvarende vannkraftverk.