Jeg sitter her med et to siders dokument, der overskriften er «Samarbeidsområder 2019 – 2023». Dette er et dokument som forteller hvilke 9 viktige områder de fem borgerlig partiene: Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet ble enige om å prioritere i inneværende kommuneperiode.

I punkt 3, Satsing på samferdsel kan vi lese i siste avsnitt følgende: «Få på plass et beredskapsfergeleie, i tilfelle langvarig stenging av Frøyatunnelen».

Nå er vi i en situasjon der oppgradering av Frøyatunnelen skal starte neste år, og fylkeskommunen har ikke lansert noen fornuftig plan for trafikkavviklingen. Forslaget fra fylkeskommunen går ut på nattestengt tunnel, kolonnekjøring med 4 – 5 gjennomkjøringer på dagtid samt hurtigbåt.

Det må være innlysende for alle at fylkeskommunens plan vil skape store trafikale problemer. Det virker som at de som har ansvaret for trafikk og vei i fylket ikke kjenner til forholdene i den enkelte kommune. De bør selvfølgelig vite at Frøyatunnelen har nesten 3000 gjennomkjøringer per døgn og 20% av dette er tungtransport .

Laksenæringen på Hitra og Frøya, som står for mer enn 40 % av verdiskapingen i fylket, vil så og si bli lammet hvis fylkets plan blir gjennomført. Det er ufattelig at de som har ansvar for vei ikke kan se og forstå hvilke problemer dette vil medføre, de må vite at det meste som blir transportert ut av våre to kystkommuner er ferskvarer som ikke tåler å stå flere timer i kø. Likeens vil det ramme alle som av forskjellige grunner må pendle mellom kommunene.

Vi i Pensjonistpartiet har gående en underskriftkampanje som vi kaller «Vi vil itj værra isolert», der vi krever at det blir opprettet et beredskapsfergeleie på Frøya og på Hitra. Dette er i henhold til den samarbeidsavtalen vi inngikk med de borgerlige partiene, vi anser dette som det eneste realistiske alternativet til tunnelen, og det må være klart til oppgraderingen av tunnelen starter neste år.

Vi er meget skuffet og betenkt over at våre samarbeidspartier ikke har engasjert seg i denne aksjonen, men lar seg overbevise av opposisjonen til å gå for en ny tunnel. Utrolig nok var det nesten et enstemmig kommunestyre som lot seg overbevise til å gå for en slik utopisk løsning.

Skal det bygges en ny tunnel, så vil tiden det tar med utredning, planlegging og anleggsarbeid ta minst 3 - 4 år, og trolig en prislapp på 2 -3 milliarder, og hvem skal betale den regningen?

Vi har hatt krav fra EU om oppgradering av eksisterende tunnel i mer enn 6 år, derfor må oppgraderingen starte neste år, det dreier seg om din og min sikkerhet.

Det kan hende at vi i fremtiden vil få en ny tunnel, som blir bygd under helt andre forutsetninger enn de som gjelder i dag. Det er en rivende utvikling på alle områder og selvfølgelig også innen tunnelkonstruksjon.

Jeg vil berømme våre folk som har stått på stand, skrevet avisinnlegg og besøkt private og bedrifter for å informere om den forestående tunneloppgraderingen, og selvfølgelig sanke underskrifter til støtte for et beredskapsfergesamband Frøya/Hitra. I skrivende stund har vi fått støtte fra over 800 personer.

Jeg håper at våre samarbeidspartier ser at den underskriftskampanjen vi har gående, er nødvendig for å informere folk om den forestående tunneloppgraderingen, og for å få folk til å ta stilling til om de vil ha beredskapsferge eller vente i flere år på en ny tunnel, som nødvendigvis må finansieres med bompenger i 20 – 25 år.

Jeg håper også at de vi skal samarbeide med ser hva som er mest realistisk og at de følger opp det vi ble enige om i samarbeidserklæringen, et beredskapsfergeleie.

Det ligger ferger klare og venter på oppdrag, la oss benytte to av dem i den tiden oppgraderingen av tunnelen foregår.