Norske politikere er en lønnsadel. Det bekrefter rapporten som nylig kom fra et utvalg som har utredet prinsippene for politikerlønn: Stortingspolitikerne tjener mer enn 95 prosent av Norges innbyggere. Erna Solberg og resten av regjeringa er oppe blant de 1 prosent høyest lønte.

Det er på tide at politikerne kommer seg ned på jorda. De siste ti årene har lønnstillegget for stortingsrepresentanter vært det dobbelte av gjennomsnittet for alle lønnsmottakere. Rundt 30 000 mot 15 000 kroner i året. Fortsetter det slik får alle stortingsrepresentantene millionlønn neste gang.

Utvalget hevder at det er vanskelig å komme fram til enkle prinsipper for politikernes lønninger, men spør du meg er det enkelt: Få politikerlønningene ned. Deretter sørg for at politikerlønningene ikke vokser noe mer enn inntektene til vanlige folk. Nasjonalt kan det gjøres gjennom å følge Folketrygdens grunnbeløp, slik pensjon, uføretrygd og andre offentlige ytelser gjør. Lokalt kan det gjøres ved å koble politikerlønningene med inntekten til de som jobber eller bor i kommunen.

Stortinget har en lønnskommisjon, bestående av en sorenskriver, en professor og en daglig leder. Denne kommisjonen står bak de årlige forslagene om økt lønn for storting og regjering, og er et fikenblad Stortinget gjemmer seg bak, som hindrer en åpen debatt når representantene bestemmer sin egen lønn. Rødt vil ikke ha en lønnskommisjon, som attpåtil kommer fra samfunnets øvre lag og driver godtgjørelsene oppover. Debatten om politikerlønninger må heller knyttes til hvordan verden ser ut for en hjelpepleier, en renholder eller en bartender.

Mange kommunestyrer og fylkesting har vedtatt at politikerne lokalt skal få en viss prosent av godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og regjering. Dette er i praksis en lønnsheis, som gjør at når Stortinget øker politikerlønna, så går en rekke lokalpolitikere automatisk opp. 100 ordførere tjener allerede mer enn stortingsrepresentantene – opp mot 1,4 millioner kroner. Dette har gått for langt. Rødt foreslo på Fylkesting i desember å kutte i lønn og godtgjørelser. Vi fikk ikke flertall for dette forslaget, men vil fortsette å jobbe for at politikerelønningene ikke vokser seg inn i himmelen. Og som folkevalgt for Rødt på fylkesting gjør vi det vi sier, noe som betyr at vi ikke har gått opp i lønn av å bli delvis frikjøpt.

Mange folk som har lite fra før av – som lavtlønte, folk uten arbeid og pensjonister – møter sjelden raushet i møte med arbeidsgiver, staten og NAV. Men når det kommer til seg selv og sine er de andre politikerne uvillige til å kvesse sparekniven. Selv om godtgjørelsesutvalget bekrefter at politikerne er en lønnsadel, kommer de ikke med et eneste tiltak som vil endre på dette.

Rødt er det eneste partiet som har foreslått og stemt for lønnskutt for stortings- og regjeringsmedlemmer. Heldigvis kan velgerne i stortingsvalget i høst stemme fram kandidater som er villig til å gi slipp på politikerprivilegiene. Vi må få ned forskjellene i samfunnet. Da kan ikke de folkevalgte rykke fra folk de er valgt av.