La meg først av alt si at jeg skjønner godt at de nye studentene har bruk for en innføring både i en ny by, og en ny studiesituasjon. Det å komme til et stort universitet er, uten tvil, en både spennende, og krevende opplevelse.

Jeg har heller ikke noe som helst problem med at man benytter denne perioden til å ha seg en fest, eller to, eller tre, eller flere. Det er greit det.

Problemet oppstår når fester utarter til det som ville fått en romersk orgie til å ligne et bedehusmøte i Randaberg.

Man spiller DUNK DUNK DUNK-musikk på høyeste volum på musikkanlegget, man har alle vinduer åpne, man hoier, og skriker, og får NM i kaldkauk til å minne om en sammenkomst for døvstumme. Det er ikke lite decibelnivå som kan genereres når man hyler mens man har mål, skåler slik at det høres i neste kirkesogn, alt krydet med hyl fra studiner som har fått seg noen øl for mye.

Dette kan nok høres morsomt ut, men akkurat slik framferd er det som er i ferd med å gjøre ordet hyblifisering til et skjellsord i universitetsbyer i Norge. Det triste er at dette er unødvendig. Mye av problemet kunne unngås ved å skru ned volumet på musikken, skru ned mye, lukke vinduene, og avholde seg fra hoing, hyling, og skriking. Dette burde være mulig, og samtidig ha en god fest. Vi må huske på at vi her har med det som samfunnet kaller voksne mennesker å gjøre.

En viktig del av det å være voksen er nettopp evnen til empati med andre mennesker, store og små, som kanskje har behov for å sove om natta. Det gjelder i helga også.

Men fadderukene er jo bare en gang i året, hører jeg dere si. Riktig, men slike orgier er ikke noe man finner bare i denne korte perioden. Våre naboer, og på talløse andre adresser i byen, avholder slike sammenkomster med jevne mellomrom hele året. Politiet gjør så godt de kan med de ressurser de har, men de kan ikke rekke over alt. Det er bare ordensmakta som kan avslutte slike «fester» dessverre.

Dersom menigmann skulle prøve seg på dette, ville man nok gjøre vondt verre. For noen år siden ble en glassrute med spesialglass i inngangsdøren til vårt hus knust på merkelig vis etter en slik henvendelse. Tilfeldig? Neppe.