Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundet og de ansatte på Kastvollen er på samme lag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er aldri hyggelig når en streik rammer tredjepart, men ansvaret for streiken ligger ene og alene hos NHO. Fagforbundet tar kampen for å sikre gode lønnsvilkår for alle de ansatte på Kastvollen Rehabiliteringssenter.

Fagforbundet har valgt å gå til streik, vårt kraftigste maktmiddel. Det er alltid siste utvei, men det er nødvendig. Noen ansatte peker i Trønderdebatt på at streiken rammer dem hardt. Ja, en streik innebærer ofte at det ikke lar seg gjøre å holde driften gående. Vi i Fagforbundet vil være de første til å beklage at flere nå ikke får nytt godt av de tjenestene som rehabiliteringssenteret tilbyr.

De ansatte skriver på debattsidene at de har forståelse for streikeretten, men spør seg hvorfor akkurat kampen skal stå på Kastvollen. Det stemmer at de i dag har en særavtale som gir god lønn. Problemet er at særavtalen ikke er knyttet opp mot tariffavtalen i avtaleområde 481, en pleie- og omsorgsoverenskomst for private helsetilbud i NHO. Det betyr i praksis at avtalen kan sies opp når som helst. En tariffavtale står langt sterkere og sikrer at ingen arbeidsgiver kan slette avtalen med et pennestrøk.

Målet er en trygg og god tariffavtale på linje med KS.

Fagforbundet spiller på lag med de ansatte. Forhandlingsmotpart er NHO, ikke de ansatte. Målet vårt er å oppnå akkurat det som står i særavtalen, men felt ned i en tariffavtale som sikrer samme lønnsnivå som i KS - og som ikke kan sies opp fra en dag til neste.

Det er AS Reko som eier og driver Kastvollen, et kommunalt eid aksjeselskap. De har valgt å melde seg inn i tariffområdet NHO og tegnet en særavtale. Det innebærer som sagt en utrygghet for de ansatte. Det er denne utryggheten Fagforbundet vil gjøre noe med. Motivasjonen for streik er høy blant de 16 medlemmene som er tatt ut i streik på arbeidsplassen. Det er en lovlig streik der kravet er lik lønn for likt arbeid – samt sikre og trygge lønnsvilkår i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken