Onsdag vedtar Trønder-Energi en kraftig satsing på fornybar energi. I samarbeid med et norsk investeringsselskap etableres et selskap som skal satse på grønn energi i Norden, og kanskje i Europa. Hitec vision tilfører det nye selskapet seks milliarder. Dette er kapital Trønder-Energi ikke ville klart med dagens selskapsstruktur. Trønder-Energi har ansatte med stor kompetanse. Nå får de muligheten til å utvikle grønn energi i et selskap med store ambisjoner. Derfor er da også de ansatte veldig fornøyd med endringene i Trønder-Energi.

Like fornøyd er ikke Rødt, SV og Senterpartiets bystyregruppe i Trondheim.

Senterpartiets bystyrerepresentant Ann-Karin Larssen og Rødts Roald Arentz fortsetter å hevde at organisasjonsendringen betyr en privatisering og at demokratiet er satt ut av spill.

Ann-Karin Larssen skriver på Facebook at «store deler av kraftproduksjonen i Trønder-Energi blir privatisert, og at folkevalgte er blitt spilt ut på sidelinjen». Arentz har hevdet det samme i flere innlegg i Trønderdebatt.

Dette blir ikke riktig selv om det gjentas igjen og igjen. Bare 19 prosent av vannkraften overføres til de nye fornybarselskapet. Av disse eier fortsatt Trønder-Energi halvparten. Det er altså bare 9,5 prosent av vannkraften som blir «privatisert». Men ikke mer privatisert enn at Trønder-Energi har tilbakekjøpsrett senest innen 30 år. Eierkommunene har forkjøpsrett på aksjer i markedet. Derfor er det ikke slik at vannkraften «selges ut», den lånes ut for å skaffe kapital til den grønne satsingen. Over åtti prosent av vannkraften blir igjen i Trønder-Energi.

Alle eierkommunene i Trønder-Energi har uttalt seg. Bare Frøya går imot omstruktureringen. At offentligheten først ble orientert i en børsmelding er normalt, men det er tre måneder siden og alle har hatt mulighet til å deltas i offentlig debatt om dette. Det har ikke vært lagt lokk på noen debatt. Og det store flertallet i kommunestyrene i eierkommunene har gått for løsningen. Gjennom utredningsprosessen har en referansegruppe fra eierkommunene medvirket.

Eierskapet til vannkraften ble slått fast av Stortinget med konsesjonslovene og hjemfallsretten for 120 år siden. Disse lovene er blant landets gullstandard, og jobbet fram av Venstre. Et «lån» på 9,5 prosent av Trønder-Energis vannkraftressurser rokker ikke ved dette, og representerer ingen privatisering. Det er derimot flott at det nå kommer privat kapital inn for å utvikle grønn energi i et samarbeid med Trønder-Energi. Alle snakker om «det grønne skiftet.» Det må kapital til for å få det realisert. Trønder-Energi får nå økt styrke til å bli en viktig aktør. Derfor synes styret, de ansatte og eierkommunene at dette er en riktig omorganisering.