Tidligere generalsekretær i IKT Norge, Per Morten Hoff, illustrerer på en utmerket måte i sitt innlegg 28.02.2023 på Trønderdebatt hvordan det å lage sitt eget fiendebilde er en effektiv måte å holde debatten rundt Helseplattformen (HP) i gang på.

Han går hele veien fra sterk retorikk til noe som kan minne om konspirasjonsteorier, godt ispedd faktafeil og fordreininger – samt karakteriserer de helselederne som fronter regionens innføring av HP for udugelige – og til slutt anbefaler han å kaste hele styret i Helse Midt-Norge.

Les også

Når ledelsen i Helseplattformen mener at alle andre tar feil, er det et tegn på holdninger som er gale

Han bygger sin argumentasjon rundt en bil-metafor og sammenligner produksjon og kjøp av bil med det å lage IT-løsninger for helseområdet. Ja, det er korrekt at ulike bilprodusenter benytter seg av mye de samme delene som igjen kommer fra produsenter med høy grad av spesialisering. Og hadde det samme vært mulig innenfor helseområdet, så er jeg overbevist om at flere helseinnkjøpere ville benyttet muligheten. Metaforen understøtter nemlig en forenkling som gir et falskt bilde av virkeligheten.

Når Hoff og andre i sin iver etter å bygge dette fiendebildet av Helseplattformen benytter enkle googlesøk og gjentakelse av tidligere faktafeil i debatten – så understreker det hvor krevende denne innføringen av Helseplattformen er. For oss som kjenner Hoff fra tidligere jobb i IT-bransjens lobbyorganisasjon, så er hans form ikke overraskende.

Men at hans evne til faktasjekk er så dårlig som i denne saken, gjør at tilliten til det han står for og fronter – mer skader enn fremmer denne debatten. Han vet, like godt som oss andre – at Helseplattformen blir innført i denne regionen, og den rollen han har inntatt virker kontraproduktivt på innføringen.

Et alternativ til å bygge sitt eget fiendebilde kunne vært å faktisk snakke med de som jobber i Helseplattformen eller brukerne i kommunene og andre steder. For nettopp det å lytte til brukerne og skape gode prosesser for optimalisering av funksjonaliteten i Helseplattformen, krever at diskusjonen skjer med utgangspunkt i fakta – og i helse-Norge er det allerede for mange kokker – og for mange som «mener noe».

Det er en møysommelig jobb å gjøre Helseplattformen til et best mulig verktøy for brukerne – nå synes jeg vi skal konsentrere innsatsen om å skape et mest mulig edruelig klima for dette.

Trønderdebatt-redaktør Snorre Valen kjenner innleggsforfatteren. -red