Når det nærmer seg søknadsfrist for høyere utdanning lurer mange foreldre på hvordan de best kan bistå sine ungdommer som nå står overfor et stort valg. Utdanningstilbudet er enormt, og det kan være vanskelig å orientere seg – både for ungdom og voksne.

Noen ungdommer har et tydelig bilde av hva de vil lære, hvor de vil lære seg dette og hvilken jobb det helst skal føre til. Andre er forvirret. Kanskje de har ideer om hva de vil, men ikke klarer å bestemme seg. Andre opplever det som at de ikke har noen idé i det hele tatt.

Uansett er det noen kloke grep du kan ta når du skal veilede dine håpefulle.

I beste mening

Å velge utdanning handler om å se på egne interesser og motivasjon i lys av samfunnets behov for arbeidskraft. Noen fremstiller denne spenningen som om man skal velge enten med hjertet eller med hodet. Og noen ungdommer opplever stress og press i forbindelse med prestasjoner på skolen og er bekymret for framtidig utdanning og karriere.

I denne kompleksiteten er foresatte viktige samtale- og sparringpartnere. Vi voksne har rukket å leve en stund allerede, og har gjort seg opp mange erfaringer og tanker. Foresatte er for mange ungdom viktige samtalepartnere. Noen ganger kjenner vi behovet for å dele våre meninger og erfaringer for å påvirke ungdommens tanker – selvsagt med verdens beste intensjoner. Hvis du mener at yrkesfag er det beste, eller at det ville være best å studere for å bli dataingeniør, så har dette stor innflytelse på hvordan din ungdom opplever verden.

Det er lett å tenke at ungdommene trenger voksenråd. Slike råd formidler jo gjerne egne erfaringer og overbevisninger. Men råd har en hemmende effekt på ungdommers mulighet til å tenke selv. Da forsvinner det rommet i samtalen der ungdom kan tenke selv, og der de finner ut av sine egne tanker og holdninger. Her ligger det et stort potensial for bevisstgjøring.

Sparringsteknikk

Foresatte som klarer å holde tilbake sine råd og heller klarer å stille utforskende spørsmål, kan i større grad bidra til at ungdommen oppdager hvem de selv er. Dette kan bidra til at de tar et utdanningsvalg som er sterkere forankret i deres egen forståelse, heller enn i andres meninger.

Ved å holde igjen egne råd, og heller lytte mer, kan en bli overrasket over unge menneskers kreative og spennende ideer og løsninger.

I ungdommens utforskning av identitet og fremtid, finnes det noen kloke grep foresatte kan bidra med. De kan for eksempel oppfordre ungdom til å være nysgjerrig på hvordan andre har navigert gjennom utdanning og arbeid. Be dem spørre familiemedlemmer, naboer, skoleansatte eller idrettstreneren om hvordan de valgte utdanning, og hvordan livet deres har utviklet seg. Det kan virke motiverende å høre noen prate om sin vei gjennom utdanning og arbeid, og man kan få innblikk i en utdanning eller et yrke som virker spennende.

Samtidig kan denne nysgjerrigheten også gi ungdommen innblikk i at valg av utdanning og yrke ikke nødvendigvis går som en rett vei fra A til B. Snarere er jo mange av veiene til og gjennom utdanning og yrke kronglete. Og det er gjerne når du prøver ut noe, at du virkelig oppdager noe om deg selv og verden. For fremtiden er jo ikke noe som er, det er jo noe som skapes gjennom erfaring og læring.

Tips til foresatte

  • Vær nysgjerrig på ungdommens ideer om utdanning, arbeid, seg selv og sin fremtid.
  • Hold tilbake gode råd, særlig i starten av en samtale.
  • Still gode spørsmål som skaper rom for at ungdommen kan tenke selv.
  • Vær hjelpsom med å finne mer informasjon om relevante studier, studielån og andre utdanningsrelaterte saker.
  • Støtt unge mennesker på deres reise for å skaffe seg erfaringer, og lære av dem.
  • Husk at de fleste valg kan gjøres om på, hvis man skulle erfare at det ikke var riktige.

Til slutt vil jeg si at det er hjelp å få av karriereveiledere på videregående skole, eller karrieresentrene rundt omkring i Norge som tilbyr gratis karriereveiledning for de som ikke er i videregående lenger.

USN finner du nyttige ressurser som kan hjelpe deg som står overfor et utdanningsvalg; en utdanningstest, podkast, nettmøter samt annen nyttig informasjon.

For mer informasjon om utdanningstilbud, se på utdanning.no. Verktøy som kan hjelpe med spørsmål om utdanning og karriere, finner du på karriereveiledning.no. Her kan du også chatte med en karriereveileder!

Riktig godt valg!