Så enkelt er det: En regjering som ikke inneholdt en mengde forakt for distriktsnorge, hadde ikke så groteskt overkjørt lokaldemokratiet som regjeringen velger å gjøre. Nå skal de, stikk i strid med ønskene fra utallige elevråd, lærere og lokale ildsjeler, tvinge frem karakterbasert opptak og avvikle nærskolegarantien. Plutselig var ikke arbeidsplasser bygget på skuldrene til fagmiljøer viktige lengre; skoler som over flere tiår har bygget bærekraftige industriområder står nå, uten forvarsel, for mulig nedleggelse.

Lokaldemokratiet i Trøndelag har konsekvent, gang etter gang, ved hver eneste korsvei, sagt nei til segregering av våre elever og nedleggelse av våre videregåendeskoler. Vi mener at det er utrolig viktig for en elev som står i noen av sine mest sårbare år at de kan på en skole nær seg og få et tilbud som ikke bare passer dem, men som og kan gi mening til deres hverdag. Enkelt og greit: Vi har ikke lyst til å sende en sekstenåring flere timer vekk fra familie, venner og nettverk utelukkende fordi Høyre har bestemt at de ikke lenger skal ha rett på en plass på sin nærskole.

Og hvorfor? Hvorfor skal Selbu, Inderøy og andre lokalsamfunn plutselig trues av regjeringen? Jo, fordi segregering av elevene er viktigere for regjeringa enn noe lokaldemokrati. Dette er enda et steg i Høyres blåblå eksperiment, hvor folk hele tiden skal konkurrere mot hverandre på alle områder i hele samfunnet. Høyre mener, helt oppriktig, at elever som går på skole skal konkurrere med hverandre og tynes enda litt til for å prestere enda litt bedre. Dette, da mens nesten en femtedel av alle elever på videregående sliter psykisk. De er i hovedsak barn eller unge voksne som vil få seg en utdanning så de kan bidra til sine samfunn og leve gode, verdige liv.

Tenker Erna Solberg at barn på skolen er selskaper og private aktører som skal konkurrere på det frie markedet?

Det er så ubeskrivelig feigt av regjeringa at ord knapt kan skildre det, men likevel: Å tvangsinnføre karakterbasert opptak og undergrave tusenvis av elever sine liv uten å ta det gjennom Stortinget er ikke bare uansvarlig, det fremstår som spinnvilt. Her overkjøres lokaldemokrati på alle nivåer. Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget sitter alle med skjegget i postkassa mens hele distriktsnorges fremtid stadig blir usikrere.

Verst av alt er samfunnssegregeringen som kommer med det. Plutselig kan to kamerater med forskjellige økonomiske bakgrunner plutselig bli segregert etter økonomisk klasse på velferdsstaten aller helligste arena: Skolen. Stedet mange barn og elever går til med en forventning om likebehandling og likeverd blir plutselig bare enda en konkurransearena hvor de med minst fra før får enda mindre. Og de med mest fra før? De får selvsagt enda mer; de får den beste hjelpen, de beste karakterene og den beste skolegangen; på bekostning av de som aller mest desperat trengte hjelpen nærskolen kunne gitt.

Ivar Østby, nestleder NTL Ung Trondheim/fagligpolitisk ansvarlig AUF i Trøndelag
Leah Myren Bystad, leder NTL Ung Trondheim
Eirik Kristoffersen, styremedlem i NTL Ung Trondheim
Ole August Iversen, sekretær NTL Ung Trondheim