Gå til sidens hovedinnhold

Feil å redusere bruken av ambulanse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før jul ble det kjent at Helse Nord-Trøndelag har planer om å redusere beredskapen i ambulansetjenesten i Meråker og Verran, ved at nattevakten går over fra vakt på vaktrom til hjemmevakt. Dette vil nødvendigvis øke tiden før ambulansen er framme hos pasienten, og har ført til kraftige reaksjoner. Både våre medlemmer og de berørte kommuner ber om at beredskapen opprettholdes.

Pensjonistforbundet Trøndelag viser i den forbindelse til uttalelse fra fylkets eldreråd 15. januar. Vi er enig i uttalelsen.

Vårt helseutvalg bemerker også at ambulansen gjennom mange år er gradvis styrket, og at den nå utgjør en stor og viktig del av befolkningens akuttmedisinske beredskap. Det er investert betydelige midler både i utstyr og kompetanse. Disse investeringene må komme folk til gode, og da er det galt å redusere beredskapen og bruken av ambulansen. Både kommuner og helseforetak har ansvar for den akuttmedisinske hjelpen. Da må de sammen drøfte hvordan de utnytter de samlede ressurser og gjør de akuttmedisinske tjenester best mulig.

I den grad den medisinske utvikling fører til endringer i kommuner eller helseforetaks oppgaver og andel av tjenestene, er det statlige myndigheters ansvar å regulere lover, forskrifter og betalingsordninger for å fremme samarbeidet.

Kommentarer til denne saken