Gå til sidens hovedinnhold

Felles kamp mot ulikhet

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeiderbevegelsen trenger å løfte sine hovedsaker, arbeid til alle og kampen mot ulikhet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ett år før stortingsvalget står vi midt i en pandemi som har gitt tilstander i arbeidslivet som vi knapt har sett tidligere. Koronakrisen er i ferd med å sette varige spor med større forskjeller.

Ledighetstallene er fortsatt svært høye, og den utviklingen som spås, gir grunn til stor bekymring. Det er de unge og dem med minst utdanning som har blitt rammet særlig sterkt av arbeidsledighet. Blir ledigheten langvarig kan ulikheten øke langs flere dimensjoner. Økt konkurranse om jobbene vil kunne føre til at personer med lite formell utdanning vil ytterligere svekke sin situasjon på jobbmarkedet. Flere vil kunne skyves lenger bort fra arbeidslivet og over på helserelaterte ytelser.

Samtidig kvesser NHO klørne og legger seg kliss inntil de borgerlige partiene. De vil ta steget ut av koronakrisen med en politikk for flere midlertidige ansatte, mer bruk av private tjenester og kutt i velferdsgoder. Det vil bidra til en ytterligere todeling av arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Erfaringene med pandemi viser at det er behov for arbeiderbevegelsens løsninger med sterkere velferd, en sterkere offentlig sektor, og flere faste jobber. En politikk der Nav blir styrket for å hjelpe de som har mistet jobben.

En politikk som vil skape aktivitet i norsk arbeidsliv. En motkonjunkturpolitikk der staten og kommunene jobber hardt for å sette i gang prosjekter som kan skape ny aktivitet i økonomien. Der svømmehaller og skoler pusses opp, jernbane og sykkelveier bygges ut. Det må skapes aktivitet på verftene, kraftverkene må rustes opp og det må satses på CO2-fangst og lagring.

På vei ut av pandemien trenger vi en arbeiderbevegelse som står samlet nå når det virkelig gjelder. Med felles kamp mot ulikhet og den rekordhøye ledigheten.

Kommentarer til denne saken