Gå til sidens hovedinnhold

Felles utvikling sammen med Nord! 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nord universitet er inne i en spennende fase. Etter å ha brukt mye tid på fusjonsprosess og å få ristet sammen to høgskoler og ett universitet til et større universitet, står Nord i en ny strategiprosess. Den nye strategien må bidra til å skape forutsigbarhet og utviklingskraft til den vedtatte strukturen.

Nord har en viktig rolle i samfunnsutviklingen og verdiskapingen i regionen vår. Vi trenger universitetets kunnskap for å skape framtidas samfunn! Gjennom dialog, utdanning og forskning, sammen med næringslivet og offentlig forvaltning, bidrar Nord til å styrke attraktiviteten og utviklingen i regionen. Med stor bredde innen fagfelt og forskningsmiljø kan Nord oppnå gode synergieffekter av samarbeid på tvers av fag, fakulteter og studiesteder. Dette vil komme både studenter og samfunn til gode, og ikke minst styrke Nord som universitet.

Levanger er valgt til hovedcampus for Nord universitet i Trøndelag. Her satses det på kreative fag, lærer-, helse- og ledelsesfag, og til høsten startes det opp en ny sosialfaglig utdanning. I løpet av få år vil det være langt flere studenter på Røstad enn i dag. Det er nylig lansert forslag om juridisk utdanning ved Nord! Vi mangler juss-studier i Trøndelag, og et godt juridisk miljø ville vært et fabelaktig tilskudd til NORD. Det er en rekke studier med innslag av jus ved Nord universitet, for eksempel personal/HR-studier, offentlig administrasjon, helsefag, eiendomsmeglerstudiet og journaliststudiet. En egen jussutdanning kan være med å styrke kvaliteten på disse studiene i tillegg til kjernen; et studium i rettsvitenskap.

Nå lages en plan om hvordan campus Røstad skal se ut i årene fremover. Hovedfokus er på bygg og utearealer, men planen skal også vurdere arealene på Røstad i sammenheng med sentrum og se på sambruk av lokaler. Kommunen er med i styringsgruppen, og tema som møteplasser og kulturell infrastruktur, planlegging av grønn mobilitet o.a, er også en del av arbeidet. Det er generelt viktig å se på hvordan byene og campusene kan utvikles sammen og at kommunene og universitet spiller på lag og utnytter hverandres potensiale.

I Steinkjer satser Nord universitet på grønne fag/sirkulær-/bioøkonomi og handelshøyskolen. Det er nylig vedtatt en stor satsing på bioøkonomi, og dette står godt til satsingene til bl.a. NIBIO og SINTEF ved InnoCamp. Her er det tett kobling med næringsliv og utviklingsaktører, bl.a. Mære landbruksskole og Landbrukets Klima og energisenter. Trøndelag som bioøkonomiregion har uante muligheter, også inn mot Europeiske forskningsprogrammer. På Innherred møtes den blå og grønne åkeren og den kunnskapen som bygges opp ved Nord og InnoCamp er umåtelig viktig, den understøtter ei stor jord- og skogbruksnæring, samt etableringen av flere gode fagmiljø innen bio- og sirkulærøkonomi på Innherred.

Det er sterke utviklingsmiljø og store industriaktører med potensialer for økt verdiskaping knyttet til bio-/sirkulærøkonomi på hele Innherred, fra det sterke landbruksmiljøet på Frosta og fra Fiborgtangen i Levanger, via Verdal, Inderøy, Steinkjer, Malm, Follafoss og Snåsa til Namdalen. Her vil kunnskap og forskning utviklet blant annet gjennom Nords satsing på Steinkjer være av stor betydning. På Steinkjer er det nye lokaliteter ved InnoCamp, og fra våren av åpner nye Studenten i det nyrenoverte Samfunnshuset.

Som vertskommuner skal vi være forskningsarenaer for studenter og ansatte på Nord, men ikke minst skal vi være attraktive lokalsamfunn å studere i, der studentene smelter naturlig inn sammen med våre innbyggere. Studentene skal utfordre oss og gi oss nye impulser for hvordan vi kan utvikle et samfunn for dem i tidlig voksenfase. Deres stemme er viktig i samfunnsbyggingen og derfor er en god dialog mellom studentene, kommune og andre samfunnsaktører viktige. En samarbeidsavtale mellom Nord og vertskapskommunene er klar for signering i Steinkjer, og er like rundt hjørnet i Levanger.

I Levanger er det gode tilbakemeldinger på samarbeidsforumet som ble opprettet i år, hvor blant annet studenter, kommune, næringsliv, studentsamskipnad og frivillighet deltar. Som vertskapskommuner er vi opptatt av tett og god dialog, høste av hverandres erfaringer, og sammen med Nord legge grunnlaget for riktig og god kompetanse en attraktiv og god samfunnsutvikling i regionen.

Innherred er en felles bo- og arbeidsregion, hvor rundt tredjedelen av de yrkesaktive pendler ut av bokommunen til jobb. Kommunegrensene har ingen betydning for næringslivet, og et mangfoldig næringsliv gjør samfunnet sterkere mot nedturer. For å opprettholde og utvikle et variert næringsliv kreves kompetanse og arbeidskraft i regionen, og der har Nord universitet en sentral rolle. Levanger og Steinkjer vil som gode vertskommuner samarbeide og støtte opp om Nord som en vesentlig og fremtidsrettet aktør i samfunnsutviklingen på Innherred!

Kommentarer til denne saken