Trondheim ble tidlig en festningsby og var det til 1816 da festningen ble sløyfet.

Den eldste kjente befestningen var «Treborgen på Nidareid». Kong Sverre oppførte borgen Sion på Sverresborg, hvor kongen kunne søke tilflukt ved angrep på Kongsgården, som var dårligere befestet. Den andre store befestede bygningen i byen i middelalderen var Erkebispegården. I Skulegården ved havnen Skipakrok lå et solid kastell.

På 1600-tallet ble det anlagt festningsvoller med bastioner langs elven som beskyttet byen mot angrep fra sør, mens befestningene ved Skansen beskyttet byen mot vest. Diverse batterier og Munkholmen beskyttet byen mot nord, og Kristiansten festning og Møllenberg skanse mot øst. Festningsanleggene gjorde Trondheim til en sterk festningsby. Festningen ble utbedret før svenskene nådde frem til Trondheim under felttoget i 1718.

Hør den nyeste episoden av Trønderhistorie med Terje Bratberg:

Etter at Norge fikk felles konge med Sverige, ble det i 1816 besluttet å legge ned festningen. Munkholmen fikk da status som egen festning. Den ble lagt ned i 1897, da det ble bygd moderne fort ved innløpet til Trondheimsfjorden, Agdenes festning.

Etter at Trondheim ble avviklet som festningsby i 1816, fortsatte byen å være sentrum for Forsvaret i Trøndelag frem til 1990- og 2000-tallet da mesteparten institusjonene ble nedlagt.