Gå til sidens hovedinnhold

Finne er dessverre ikke alene om å bruke nedsettende omtale på de som er motstandere av videre vindkraftutbygging

Artikkelen er over 1 år gammel

Svar til Turid H. Finne om demokrati og vindkraftmotstanden.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede var faktisk ikke klar over at vi har ulike former for demokrati her til lands, men den presiseringen er vi nå gitt av strategisk-taktisk-operativ PR-rådgiver, politisk påvirker og leder for PKOM, Turid Hatling Finne.

I følge Finne har vi både et folkedemokrati og et aksjonistdemokrati, hvor da antagelig undertegnede vil bli plassert i sistnevnte type demokrati ettersom jeg må bekjenne en sterk motstand mot videre vindkraftutbygging blant annet p.g.a. rasering av naturen vår, fortrenging av urfolks rettigheter og redusert livskvalitet for mange.

Da er det kanskje godt da at vi har Finne som vil forsvare det folkedemokratiet som gjerne vil gjennomføre rasering av naturen, fortrengning av urfolks rettigheter og redusere livskvaliteten for mange. Har på følelsen at Finne her har glemt at flere av de lovlig fattede beslutningene om vindkraftutbygging og konsesjoner ble bestemt lenge før man ble klar over hvilke krefter som ble sluppet løs og ikke minst at de gitte konsesjonene i mange tilfeller er tilsidesatt og utbyggerne har stikk i strid med lover og regler satt opp langt større vindturbiner enn det som var avtalt.

Synes derfor Finne skulle vært langt mer opptatt av disse mange lovbruddene som allerede er avdekket i forbindelse med en rekke av de oppførte vindindustrianleggene langs kysten vår. I stedet har Finne åpenbart langt større sympati med de politikere, bedriftsledere og privatpersoner som opplever den til dels kraftig verbale motstanden i dag mot videre vindkraftutbygging, og nettopp p.g.a. alle de tvilsomme beslutningene som er fattet. Motstanden mot videre vindkraftutbygging er altså oppstått ut fra ny kunnskap om hva disse fullstendig unødvendige industrianleggene faktisk gjør med landet vårt.

For det første er det i beste fall svært tvilsomt om den energien som vindkraftanleggene genererer i det hele tatt er nødvendig. Dernest har FN tydelig gjort kjent at en fortsatt rasering av naturen vil gi langt større skader enn nytteverdi. Videre har flere fagfolk og professorer ved NTNU/HydroCen (dette er Norges fremste eksperter på vannkraft) gitt klare anbefalinger om at oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg vil gi mer energi enn alle planlagte vindkraftverk til sammen, og med minimale naturinngrep og til langt lavere kostnader. Det forundrer meg at Finne med sin bakgrunn ikke er oppdatert på dette.

Les også: Vannkraft uten tap av miljøverdier er svært begrenset!

Finne er dessverre ikke alene om å bruke nedsettende omtale på de som er motstandere av videre vindkraftutbygging. Vi blir av mange sett på som bråkmakere, vi mistenkeliggjøres og hører altså til i en annen type demokrati enn det Finne mener hun gjør. Jeg kan tillegge at jeg selv ikke har mer fagkunnskap enn Finne om vindindustri ettersom jeg har jobbet i og for norsk matindustri i ca 40 år, men jeg har også noe kunnskap om demokratiet vårt. For ca 1000 år siden samlet de seg på Frosta. Der ble det bestemt at «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes». Jeg sitter med en følelse at dagens lovmakere har lett for å glemme disse enkle ordene, og som rett og slett betyr at lover og regler må forståes og aksepteres av folket hvis de skal ha legitimitet.

Finne må gjerne imøtegå de innvendingene jeg har gitt mot hennes innlegg, men da håper jeg hun tar med seg hele bildet og kanskje ser hun at demokratiet vårt vil styrke seg om myndighetene nå vil reversere alle de planlagte ødeleggelsene av norsk natur og dermed oppfylle teksten fra Tingsteinen på Frosta.

Ola Schjei

Kommentarer til denne saken