Norsk mat har en verdi! – For selvforsyning, trygg mat, levende bygder, arbeidsplasser, landskapspleie og utnyttelse av naturressurser. Det siste året har kostnadene på kraftfôr, gjødsel, strøm, diesel og byggevarer økt drastisk, varer som bonden er avhengig av. Som bonde er du selvstendig næringsdrivende, det er overskuddet fra driften som avgjør inntekten. Nye undersøkelser viser at med de økte kostnadene vil bonden kunne få redusert inntekten sin med i snitt 60 prosent.

Sett i sammenheng med den store arbeidsmengden er det ikke spesielt godt betalt å være bonde. Snittlønnen til en bonde ligger på 201 300 kroner i året, ifølge SSB.no, mens en vanlig arbeidstaker tjener i gjennomsnitt 587 600kr.

Finnes det en framtid i det Norske landbruket? Med dagens forutsetninger er ikke det sikkert. Framtidenes landbruk trenger også bønder. Bønder som har faglig god kunnskap om å drive effektivt og bærekraftig, og som har en ambisjon om å drive et levende norsk landbruk.

Landbruket i Norge bygger på samarbeid, ildsjeler, tradisjon og arv. Skal vi også ha et slikt landbruk I fremtiden er det viktig at vi viser ungdommene som ønsker å inn i landbruket at dette er et trygt og sikkert valg. Vi trenger rekruttering til landbruket nå og i fremtiden!

I mai er det tid for nye jordbruksforhandlinger, og Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag krever en avtale som gir dekning for økte kostnader, og tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, som gir fremtidstro i landbruket.