Jeg mener at det skal være leksefri skole fordi vi gjør mye på skolen. Da tenker jeg at vi heller kunne ha en time lengre skole der vi lærte mere om de tingene folk sliter med.

4 gode grunner for en leksefri skole:

For det første har vi om lag fem og en halv time skole hver dag utenom lørdag og søndag. Der synes jeg vi kunne ha hatt en time til, istedenfor lekser hjemme.

For det andre: Når vi har sittet lenge på skolen med skolearbeid er man sliten og vil bare slappe av på sofaen uten og tenke på å måtte gjøre mer skolearbeid. Og jeg synes lekser er med på å gjøre skolen kjedeligere.

For det tredje: Mange har aktiviteter på ettermiddagene, og da kan det bli litt stress. Da er det dumt at vi kommer på skolen uten å ha gjort leksene.

For det fjerde: Jeg tenker at det er bedre om vi gjør ting på skolen der alle har mulighet til å få hjelp. Noen foreldre jobber jo til lagt ut på kvelden, og når de kommer hjem så skal de lage middag og gjøre husarbeid også skal de legge seg til og sove og da har den ungen som trengte hjelp ikke fått noe.

Det er derfor jeg tenker at vi skal ha en leksefri skole.