Gå til sidens hovedinnhold

Fire grunner til å stoppe EUs fjerde jernbanepakke

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen vil melde jernbanen inn i EU. Det haster å vise stoppsignalet mot å la EU ta kontroll over norsk jernbane og sikkerheten på skinnene.

EUs fjerde jernbanepakke er nå til behandling i Stortinget. SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og MDG er alle mot «pakken» fra Brussel. Hvis bare fire representanter fra Frp, KrF eller Venstre står opp for retten til å bestemme over vår egen jernbane, så har ikke regjeringen noe flertall.

En meningsmåling fra Sentio i høst, utført for Nei til EU, viser at folk flest ikke har sansen for regjeringens ønske om å melde jernbanen inn i EU. Bare 14 % av de spurte i Midt-Norge mener at EUs jernbanepakke gir en sikrere og bedre jernbane. Hele 64 % svarer «nei» (22 % «vet ikke»). Også blant Frp og KrF sine velgere er det et stort flertall som sier «nei» til EUs jernbanebyrå. Det er et tydelig stoppsignal!

For det første: Det er udemokratisk at EU skal bestemme norsk jernbanepolitikk og konkurranseutsetting.

EUs fjerde jernbanepakke pålegger anbud for persontrafikken, og vi kan ikke ombestemme oss hvis direktivene og forordningene først er innført i EØS-avtalen. Hvis Stortinget ikke setter foten ned nå, skal det være fri konkurranse for all framtid. Da spiller det ikke noen rolle hva et senere stortingsflertall mener. EU-reglene forbyr for eksempel at vi ut fra samfunnshensyn bestemmer at det er norske Vy som skal kjøre togene på Trønderbanen.

For det andre: Dette handler om sikkerheten i sporet.

Den norske jernbanen er i dag en av de tryggeste i Europa. EUs fjerde jernbanepakke betyr at øverste sikkerhetsmyndighet ikke lenger vil være Statens jernbanetilsyn og Jernbanedirektoratet i Norge, men EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen. EUs jernbanebyrå får myndighet til å godkjenne togmateriell og tildele sikkerhetssertifikat for togdrift. Alle søknader skal gå gjennom EU-byråets søknadsportal. Et togsett som er godkjent av EUs jernbanebyrå blir automatisk godkjent i Norge, men et tog som er godkjent i Spania er ikke nødvendigvis trygt å bruke på en norsk fjellovergang. Den norske geografien og klimaet gjør at vi har flere strekninger hvor det er nødvendig med ekstra strenge krav til materiell og infrastruktur. Dette tar ikke EUs jernbanepakke høyde for.

For det tredje: Respekt for Grunnloven!

Norge kan ifølge Grunnloven ikke overdra myndighet til et EU-byrå vi ikke er medlem av. Regjeringen vil likevel gjøre nettopp det, og hevder at myndighetsoverføringen er «lite inngripende». Det smaker av desperat politisk manøvrering for å omgå Grunnlovens krav. Jernbanen er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet vårt. Vedtak om sikkerhet og hvem som får kjøre tog har derfor stor betydning. Uavhengige eksperter som jusprofessorene Christoffer Conrad Eriksen (Universitetet i Oslo) og Peter Ørebech (UiT Norges arktiske universitet) mener at myndighetsoverføringen er inngripende, og at det vil være i strid med Grunnloven hvis Stortinget vedtar jernbanepakken slik den er foreslått fra regjeringen.

For det fjerde: EØS-avtalen blir mer likt et EU-medlemskap.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, vil regjeringen overføre myndighet til EUs jernbanebyrå, EU-kommisjonen og EU-domstolen. Det bryter med grunntanken i EØS-avtalen, om at den skulle være noe annet enn et EU-medlemskap. Norge skulle ikke være underlagt EUs organer, men håndheve regelverket gjennom et eget EØS-tilsyn (ESA). Jeg synes det er pussig at en samferdselsminister fra KrF, som skal være en forsvarer av EØS-avtalen, er villig til å undergrave EØS-prinsippene ved å gi EU direkte myndighet i Norge.

Kommentarer til denne saken