Gå til sidens hovedinnhold

Firefelts motorvei er politisk og ikke faglig begrunnet

Levanger kommune kan legge inn egne premisser i planprogrammet allerede nå.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På folkemøtet 10. februar gjorde vegvesenet det klart at oppdraget deres var å planlegge for firefelts motorvei med hastighet 110 km/t, noe som bl.a. krever mer rett vei, mer arealbruk og færre kryss. Vegvesenet har altså i utgangspunktet lagt viktige premisser inn i planprogrammet.

Ifølge vegdirektoratet har de fått politiske føringer fra regjeringen om firefelts motorvei med hastighet 110 km/t. Altså er det politisk og ikke faglig begrunnet.

Men kommunen er planleggingsmyndighet, og kan legge inn sine egne premisser. Det bør skje så snart som mulig i planleggingsprosessen.

Våre lokalpolitikere kan f.eks. kreve at vegvesenet også utreder en to-tre-felts vei (eventuelt smal firefelts vei) med hastighet 90 km/t langs eksisterende E6-trasé som viser kryss og tilknytning til lokalt veinett. De vil da lettere kunne ta en helhetsvurdering av økonomi/nytte - i ei tid som krever at det tenkes nytt om transport på vei.

Vegdirektoratet ved avdelingsdirektør Gyda Grenstad, bekrefter over telefon at kommunen har full anledning til å komme med egne premisser til planprogrammet, f.eks. utredning av eksisterende E6-trasé til 90 km/t.

Kommentarer til denne saken